CRO-eu.com

Lička prezimena => J => Autor teme: Marica - Listopad 01, 2008, 22:27:58Naslov: JAGODIC
Autor: Marica - Listopad 01, 2008, 22:27:58

JAGODIĆ

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Jagodic.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Jagodic.jpg)
Klikni na grb da se poveća

ŠTIT: Štit vodoravno razdijeljen na zlatno i crveno polje. U zlatnome i crvenome polju stoji crveno-zlatni lav koji u lijevoj šapi drži cvijeće, a u desnoj srebrnu sablju krivošiju.

NAKIT: Iznad, na okrunjenoj kacigi oklopljena desnica drži dvorepu crvenu zastavu sa
zlatnim križem, a iznad ruke je zlatna zvijezda šesterokraka.

PLAŠT: Crveno - zlatni.

Prezime je nastalo od jagode, a rašireno je u sjevernoj Hrvatskoj i Dalmaciji.

Grbovnicu o dodjeli plemstva i grba podijelio je 4. ožujka 1714. godine car Karlo III. Franji i Jurju Jagodiću, te Jurjevim sinovima Jurju i Emeriku.

Grbovnu povelju o dodjeli plemstva i grba podijelio je car Franjo II. u Beču, 24. listopada graničarskom časniku Aleksi Jagodiću, njegovoj supruzi Rozaliji Bernard i djeci: Mihaelu, Franji, Aleksi i Josipu.

Jagodići su u Gacku najvjerojatnije doselili iz sjeverne Dalmacije, iz okolice Klisa, a služili su kao graničarski časnici na granici prema Bosni i Hercegovini.

Danas nekoliko članova ove obitelji živi samo u Ličkom Lešću.

U ostalim dijelovima Gacke i Like ovaj rod nije zabilježen.
LITERATURA:

Bojničić, 1899., 74., T 52. i 53.
 Lib. Reg. xxx., 279. i LXI., 1035.
Pavičić Stjepan, 1962.,277.
Ljubović Enver, 2001., 87.
Ljubović Enver, 2003., 128
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Jagoda-logo-mali.gif)


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.