CRO-eu.com

Lika => Prilozi za povijest Like => Autor teme: Marica - Svibanj 09, 2008, 20:54:20Naslov: Odoranjska župa
Autor: Marica - Svibanj 09, 2008, 20:54:20

Odoranjska župa

Južno od Popine, preko Ličkih vrata, spuštao se u dolinu Zrmanje karavanski put koji je povezivao Liku sa primorjem. Taj kraj zajedno s dolinom Butišnice i okolnim gorjem činio je župsku oblast zvanu Odorje.

Središte Odorjanske župe nalazilo se u Zvonigradu, jakoj gradini podignutoj na strmom brdu poviše desne obale rijeke Zrmanje. Odorju je pripadalo i nekoliko manjih utvrda kao što su Mutnica ili Stanica.

Istočna župska granica vodila je grebenom planine Ilice i tu je, u današnjoj zapadnoj Bosni, u sastav Odorja ulazilo čitavo Grahovsko polje sa tvrdim gradom Grahovcem. Prema tome, Odorjanska župa bijaše prostorno velika i u svom sastavu imala je raznoliko zemljište, od onog plodnoga po nizinama do neplodnoga po planinskom kršu.

Župski grad nastao je jamačno na temeljima nekog kasnorimskog kastruma. Zvonigrad očito nije sagrađen odjednom, već u etapama. U dokumentima se prvi put spominje u 13. stoljeću.

Tadašnji mu je vlasnik knez Višen od roda Šubića, za koga se zna da je bio zaštitnik bosanskih patarena. Sličan odnos prema patarenima imali su i Keglevići koji su tu u blizini imali tvrdi grad Kegalj. Na imanju toga grada vide se još i danas ostaci srednjovjekovne crkve sa grobljem i brojnim stećcima.

Na području Odorja bilo je, još krajem srednjega vijeka, dosta katoličkih Vlaha. O njima ima više povijesnih podataka, nego o bosanskim patarenima.

Autor: Mirko Marković


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.