CRO-eu.com

Lika => Brinje ♣ => Autor teme: sertic - Siječanj 02, 2010, 16:30:03Naslov: Brinje za vrieme vladanja otočke pukovnije
Autor: sertic - Siječanj 02, 2010, 16:30:03

Brinje za vrieme vladanja otočke pukovnije

Kada je godine 1746. Princ Sachsen Hildburgshausen preustrojio Vojnu Krajinu i osnovao u Karlovcu generalat, a u Otočcu pukovniju, spalo je Brinje te godine pod otočku pukovniju, a u Brinju je osnovana brinjska kumpanija, kojoj je bilo sjedište u Brinju.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10004/brinje.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10004/brinje.jpg)

Godine 1761. imenovan je zapovjednikom otočke pukovnije Petar Vukasović pukovnik, koji nije stanovao u Otočcu nego u Brinju. Ovdje je stanovao sve do godine 1764. kada se te godine preselio u Otočac.

Isti je načinio put iz Brinja preko Škamnice, jer je to naložio general Petazi u Karlovcu svojom odlukom od 1. rujna 1762. da se probije put preko Škamnice u Brlog.
Tim putem još i danas pješice prolazi narod, kad ide iz Brinja u Brlog i obratno. Danas bi ga trebalo temeljito popraviti, jer je sasvim neprohodan.

Ne znamo i nigdje nije zapisano zašto je Vukasović upravo Brinje izabrao za svoje sjedište.
Uz Otočac je Brinje svakako bilo drugo važno mjesto u pukovniji, jer su samo u njemu i Otočcu bili zakupnici mesa, za godišnju zakupninu od 1800 forinti, dok su za vino i ostala žestoka pića bili po cijeloj pukovniji.

Ta je zakupnina prvi put uvedena u pukovniji godine 1764. Kad je godine 1764. bio popis u pukovniji, javio je podmaršal Brentano 23. veljače 1764. pukovniku Vukasoviću, da će doći na taj popis u Brinje sam general topničtva zapoviedajući general barun Beck.

Isti taj Brentano naložio je 12. travnja 1764. pukovniku Vukasoviću, da se mora odseliti u Otočac, kamo je i otišao iste godine, a gdje je i umro1767. godine.

Godine 1764. određeno je u Karlovcu, da se u Brinje mora pronaći mjesto za skladište, u koje bi se moglo smjestiti oko 1000 akova vina, te je bilo predviđeno da se u gradu , t.j. u "Sokolcu" proširi tamošnji podrum.

Vladimir Vučić (Brinje), VILA VELEBITA, kalendar za g. 1943


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.