CRO-eu.com
Prosinac 02, 2021, 15:23:54 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
Novosti:
 
  DNEVNO 45LINES HRT PORTAL GALERIJA SLIKA   Forum   Pomoć Traži Kalendar Prijava Registracija  
 Str: 1 2 [3]
  Ispis  
Autor Tema: Hrvatsko bojno zrakoplovstvo  (Posjeta: 30145 )
0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #30 : Kolovoz 13, 2014, 12:58:41 »


V. SURADNJA PROTUZRAKOPLOVNOG TOPNIČTVA S LOVAČKIM ZRAKOPLOVSTVOM

1. Danju

Pitanje suradnje protuzrakoplovnog topničtva i lovačkog zrakoplovstva unutar vatrenog područja protuzrakoplovnog topničtva još i danas nije našlo podpuno zadovoljavajuće rješenje. Mogućnost zadati neprijatelju u zraku istovremeni udarac lovačkim zrakoplovima i protuzrakoplovnim topničtvom, te na taj način približno podvostručiti učinak, bilo bi idealno rješenje tog problema. Kako ovakvo rješenje ni do danas nije postignuto, trebalo je prihvatiti zgodan način dopunjavanja djelatnosti jednog i drugog oružja, t. j. lovačkog zrakoplovstva i protuzrakoplovnog topničtva.

Najzgodniji načini suradnje protuzrakoplovnog topničtva s lovačkim zrakoplovstvom jesu: površinsko i visinsko ograničenje područja djelovanja, podjela ciljeva i istovremeni napadaj na jedan te isti cilj.

U prvom slučaju valja granice područja odrediti po uočljivim orientacionim predmetima na zemljištu, koji se lako mogu vidjeti i s velike visine (lukovi rieka, rubovi šuma, i t. d.). Kod ovog se načina suradnje cilj (neprijateljski zrakoplov) poslije napadaja lovačkog zrakoplovstva predaje vatri protuzrakoplovnog topničtva. Brzina ove predaje od izvanrednog je značenja. Potrebno je rad lovaca i protuzrakoplovaca podpuno uskladiti tako, da se ovo vrieme svede na svega nekoliko sekundi.

Kada se lovci približe određenoj granici područja, zapovjednik protuzrakoplovnog topničtva daje znak za obustavu napadaja. Po predaji cilja vatri topničtva, lovci teže postići veće visine, leteći oko 1.000 m iznad neprijateljskog zrakoplova. Radi veće sigurnosti svrsishodnije je, da vlastiti lovci lete po strani neprijateljskog zrakoplova i u pravcu bitnice, koja vrši gađanje. U trenutku, kada neprijateljski zrakoplov napušta ovo područje djelovanja, protuzrakoplovci daju lovcima ponovo znak za napadaj.

Koje su nezgode ovog načina suradnje? Težko je lovcima boriti se, i u isto vrieme obraćati pažnju na određene orientacione točke na zemljištu, što međutim moraju činiti, da ne bi ušli u vatreno područje protuzrakoplovnog topničtva. Osim toga orientacione točke redovito se težko zapažaju s velike visine. Radi bolje suradnje potrebno je, da protuzrakoplovno topničtvo održava krugovalnu vezu bar s vođom lovačke postrojbe, te da razpolaže sa svjetlostnim raketama u svrhu davanja znakova.

Suradnja u slučaju visinskog ograničenja područja djelovanja izvodi se na ovaj način: U obranbenom nacrtu određuje se visina, do koje obvezatno mora djelovati protuzrakoplovno topničtvo na sve pojavljene ciljeve, u svrhu njihovog uništenja. Područje iznad ove visine prepušta se lovačkom zrakoplovstvu radi napadaja neprijateljskih zrakoplova.

Točno održavanje određene visinske granice nije nipošto lako. Osim toga lovac, koji vrši napadaj odozgo, nije uviek u stanju točno procieniti trenutak, kada poslije izvršenog obrušavanja valja izdizati zrakoplov, te da ne dospije u vatreno područje protuzrakoplovnog topničtva. Da bi se unatoč toga zrakoplovstvu zajamčila sloboda kretanja, i spriečilo izlaganje vatri topničtva, bezuvjetno je potrebno, odrediti stanoviti pojas sigurnosti. Ovaj se pojas određuje između gornje granice vatrenog djelovanja protuzrakoplovnog topničtva i doljnje granice djelovanja lovaca.

Postajanje ovog nebranjenog pojasa, u kojem se neprijatelj može nekažnjeno kretati, zahtieva točno i savjestno upravljanje borbom od strane zapovjedničtva, koje je odgovorno za suradnju obih oružja. Samo u tom slučaju mogu se - u trenutcima najveće živčane napetosti - brzo premještati granice sigurnostnog pojasa, te narediti bilo lovcima bilo topničtvu, da unište neprijatelja, koji se pojavio u tom pojasu. Naravno, da granice pojasa sigurnosti valja često mienjati, kako bi se neprijatelju oduzela mogućnost, da izkoristi ovaj pojas.

Najveća je nezgoda ovog načina suradnje, da će se neprijateljski zrakoplov u poniranju nalaziti čas u vatrenom području topničtva, čas u području napadaja lovaca. Ovo svakako slabi učinak obih rodova oružja u odnosu na neprijatelja, te stvara među njima osjećaj stanovite nesigurnosti.

Međutim, postoji još jedan drugi nedostatak u primjeni ovog načina suradnje. Vatrom protuzrakoplovnog topničtva bit će neprijatelj prisiljen, da se raztepe i podieli na manje skupine, što je nezgodno za upravljanje vatrom. Raztepena borbena postrojba neprijatelja, a još više njeni osamljeni zrakoplovi, dobri su ciljevi lovaca, ali oni ne smiju napadati neprijatelja u vatrenom području protuzrakoplovnog topničtva. I obratno, prilikom napadaja lovaca neprijatelj će se prikupiti, da pojača svoju obranbenu vatru. Prikupljena postrojba neprijatelja predstavlja dobar cilj za protuzrakoplovce, ali oni ne smiju u ovo vrieme otvarati vatru.

Ove činjenice pokazuju, da je potrebno vrlo okretno vodstvo, koje će omogućiti prelaženje s jednog načina suradnje na drugi. Visinsko ograničavanje područja djelovanja primienit će se najčešće u velikim visinama, jer je vatra protuzrakoplovnog topničtva - izuzevši oružja naročito težkog kalibra, koji se rjeđe upotrebljavaju - slabog učinka. Na velikim visinama bit će borba s neprijateljem redovito prepuštena lovačkom zrakoplovstvu.

Način suradnje podjelom ciljeva, osniva se na ovom načelu: Lovci napadaju jedan cilj, a protuzrakoplovno topničtvo gađa drugi. Prilikom djelovanja na razne ciljeve bezuvjetno je potrebno, da se bilo lovcima, bilo protuzrakoplovcima, podieli pravo na izbor cilja. Svrsishodnije je, da se ovo pravo podieli topničtvu, jer se sa zemlje može bolje procieniti trenutni položaj i lakše izvršiti podjela ciljeva. Tom prilikom protuzrakoplovno topničtvo mora izabrati najopasnije ciljeve u odnosu na branjeni objekt i točke najjače prikupljenosti neprijatelja. Točna vatra topničtva razbija neprijateljsku borbenu postrojbu, a lovci potom napadaju pojedine zrakoplove ili skupine.

Međutim, moguće je, da prvo lovci izvrše napadaj na neprijatelja. U tom će slučaju topničtvo otvoriti vatru na onaj cilj, koji još nije napadnut od lovaca, kako bi na nj otvorilo vatru, čim se lovci povuku.

Suradnja jednovremenini djelovanjem protuzrakoplovnog topničtva i lovačkog zrakoplovstva na jedan te isti cilj može se ostvariti na dva načina.

Postupak je kod prvog načina ovaj: Protuzrakoplovno topničtvo upravlja vatrom sa zemlje. Višesjedni lovački zrakoplovi lete međusobno uzporednim smjerovima prilagođavajući svoju brzinu brzini neprijatelja; oni gađaju neprijatelja strojničkom vatrom. Lovci jednosjedi napadaju odozgo bombama s vremenskim upaljivačima. Ovaj način predstavlja svakako najjaču djelatnost protiv neprijateljskih zrakoplova, pod predpostavkom, da razpolažemo višesjednim lovačkim zrakoplovima i bombama s vremenskim upaljivačima.

Drugi je način izmjenično napadanje topničtva i lovačkog zrakoplovstva. Lovci predavaju ciljeve redom vatri topničtva, a poslije kratkog i snažnog vatrenog prepada topničtva, neprijatelja ponovo napadaju lovci. I ovaj je način napadanja vrlo djelotvoran. On doduše primorava lovce, da često mienjaju postrojbu, što vrlo zamara osoblje i otežava izvršenje borbene zadaće.

Koji će se od spomenutih načina suradnje protuzrakoplovnog topničtva i lovačkog zrakoplovstva u svakom posebnom slučaju primieniti, ovisi od mnogih okolnosti, a naročito od obranbenih sredstava, koje nam stoje na razpolaganju, stupnja izobrazbe osoblja, bezprikornog rada svih dojavnih sredstava, a u prvom redu od krugovalne veze. Uspjeh suradnje uviek će ovisiti od podpune usklađenosti rada protuzrakoplovnog topničtva i lovačkog zrakoplovstva. Oni se moraju sporazumjevati najjednostavnijim ugovorenim znakovima. Ovo se međutim postiže samo dugom i stalnom zajedničkom vježbom.

Namjerno smo nešto podrobnije izložili suradnju protuzrakoplovnog topničtva i lovačkog zrakoplovstva. Ovo radi toga, da bi s jedne strane iztakli ovu najjaču dodirnu točku obih spomenutih oružja zračnih snaga, razvili što veće zanimanje za ovu suradnju i potakli odgovorne činbenike, da ovom problemu obrate osobitu pozornost, kako bi ovaj doskora poprimio svoje konačno rješenje. S druge pak strane, neka baš ovaj način najtiesnije suradnje protuzrakoplovnog topničtva i zrakoplovstva jasno dokaže najvišim činbenicima, koji su odgovorni za ustrojstvo naše mlade hrvatske vojske, da je mjesto protuzrakoplovnog topničtva samo i jedino u sastavu bojnog zrakoplovstva, jer to njegova tiesna taktička povezanost sa zrakoplovstvom neminovno zahtieva.

3. Noću


Ova suradnja svodi se na t. zv. noćni lov. On se sastoji u progonu neprijateljskog zrakoplovstva noću od strane vlastitih lovaca, koji mora biti unapried pripremljen. Noćni lov pruža znatne uspjehe u materialnom pogledu, te predstavlja za neprijateljske zrakoplove najveću pogibelj, na koju može naići.


Noćni lov pomoću svjetlometa 

Suradnja svjetlometa i lovačkog zrakoplovstva iziskuje stanovite okolnosti kao na pr. čista atmosfera, dobri uvjeti za prisluškivanje, pogodna udaljenost neprijateljskog zrakoplova u odnosu na postave svjetlometa, i t. d. Naravno, da svi ovi uvjeti ne će moći biti uviek izpunjeni pa će stoga i djelovanje biti vremenski i prostorno ograničeno.

Pošto ovaj načjn suradnje zahtieva veliki broj svjetlometa, to se noćni lov priređuje samo na najvjerojatnijem pravcu naleta neprijateljskih zrakoplova. Određivanje ovog pravca unapried nije nikada sigurno. Radi toga će se noćni lov prirediti samo tamo, gdje to odgovara zahtjevima vlastitih lovaca i svjetlometa.

Noćni lov ima najviše izgleda na uspjeh, ako se on priredi nad područjem same branjene točke, jer će u tome slučaju lovačko zrakoplovstvo sigurno sresti neprijatelja. Ako ga u tom slučaju i ne uništi (obori), primorat će ga, da svoje bombe baci pod nepovoljnim uvjetima.

Pri bombardiranju branjenih točaka malih razmjera (razni željeznički uređaji, tvornice, mostovi, skladišta, i t. d.) ili područja, na kojem su razasute spomenute branjene točke, bačena bomba promašit će s velikom vjerojatnoćom cilj. Međutim, bombardiranje velikih naseljenih mjesta, nagomilanih veleobrtnih ustanova i slično imat će i pod takovim uvjetima izgleda na uspjeh.

Prema tome bit će pogodno, da se u prvom slučaju područje noćnog lova poklapa s područjem branjene točke, a u drugom slučaju, da se ova područja ne poklapaju, već da područje noćnog lova bude izpred područja branjene točke, u smjeru najvjerojatnijeg dolazka neprijatelja.
Na prostoru, na kojem će se pripremiti noćni lov, potrebno je odrediti:
-   područje osvjetljavanja, na kojem se postavljaju svjetlometi i koje u cielosti mora biti u domašaju njihovih svjetlometnih snopova. U svakom slučaju, ono mora biti tolike širine, da ga neprijatelj ne može lako obići i tolike dubine (dužine), da lovci imaju vremena izvršiti napadaj;
-   područje očekivanja, koje se nadovezuje na prvo, a nalazi se na strani, suprotnoj pravcu vjerojatnog dolazka neprijatelja. U ovom području krstari lovački zrakoplov, koji očekuje neprijatelja;
-   područje prilazka, koje vezuje područje očekivanja s uzletištem lovaca. Ono se sastoji od jednog ili dva pojasa (hodnika), kojima se kreću lovački zrakoplovi pri odlazku i povratku.

Pojavljeni neprijateljski zrakoplov moraju svjetlometi stalno osvjetljavati s dva do najviše četiri snopa. Jače osvjetljavanje (s više snopova) smetalo bi lovačkom zrakoplovu u toliko, što bi mogao biti i sam osvjetljen i izložen vatri neprijateljskog zrakoplova. Isto tako treba spriečiti osvjetljavanje snopovima pod nagibima manjim od 30°, jer smetaju lovačkim zrakoplovima u radu.

Na određenom prostoru za noćni lov može djelovati samo jedan lovački zrakoplov ili najviše skup od tri. Oni kruže u području očekivanja tako, da što manje smetaju prisluškivanju.

Konačno valja još naglasiti, da se noćni lov ne može izvršiti u zajednici s djelovanjem ostalih sredstava protuzrakoplovne obrane (protuzrakoplovnih bitnica, zaprečnih balona, i slično), jer bi se u tom slučaju vlastiti lovci izlagali velikoj opasnosti.

- 31 -
   
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #31 : Kolovoz 13, 2014, 13:20:47 »


Uspjeh noćnog lova dat će željeni poslijedak, ako u radu svjetlometa bude vladala najveća stega i ako bude predhodio dogovor lovaca i protuzrakoplovaca u pogledu svih podrobnosti njihovog zajedničkog rada, kao i česta vježbanja ovog načina suradnje.

VI. ZAKLJUČAK

Svrha izlaganja u ovom članku bila je, da se svi pripadnici bojnog zrakoplovstva upoznaju - bar u glavnim crtama - s radom i upotrebom suvremene protuzrakoplovne obrane. Ovo je neobhodno potrebno u prvom redu letačkom osoblju, koje će pri izvršenju svojih zadaća biti vrlo često napadnuto sredstvima obrane sa zemlje. Osim toga, svi viši zapovjednici postrojba bojnog zrakoplovstva, koji će se naći u prilici, da surađuju ili pak upućuju zahtjeve jedinicama protuzrakoplovne obrane, moraju biti na čisto s načelima njezine taktičke upotrebe. Samo pod tim uvjetom može biti zajamčena uspješna suradnja i koristno dopunjavanje djelatnosti zrakoplovstva i protuzrakoplovne obrane.

Izlaganja u ovom članku jasno pokazuju, da su oružja i sprave suvremenog protuzrakoplovnog topničtva poslijedak velebne konstrukcije tehnike oružanja. Gotovo svaki protuzrakoplovac mora obvezatno proći dugotrajnu školu tehničke, praktične i znanstvene izobrazbe, da bi bio do temelja upoznat s rukovanjem vrlo složenih, osjetljivih i skupocjenih strojeva. Rad poslužilaca svih oružja i sprava mora biti podpuno usklađen, jer će samo u tom slučaju biti uspjeh zajamčen.

Protuzrakoplovno topničtvo, kao najizrazitiji predstavnik protuzrakoplovne obrane, primorano je, da riešava fizikalne i matematičke probleme pod najtežim vanjskim uvjetima i s najvećom točnošću. Njegove zadaće i potreba, da se ove zadaće trenutno rieše, neprekidno se mienjaju u svezi s taktikom i načinom neprijateljskog napadaja. Samo korišćenjem svih sredstava, koje danas pruža znanost i tehnika, mogu se postići uspjesi. U kolikoj je mjeri ovo danas zastupljeno kod visoko razvijenog protuzrakoplovnog topničtva, jasno pokazuju njegovi veliki uspjesi, koji se svakodnevno spominju u izvješćima sa svih bojišta. Osim toga, treba iztaknuti i veliko značenje protuzrakoplovnih topova u borbama na zemlji, gdje su si oni - zahvaljujući svojim premoćnim svojstvima - stekli slavu i glas, a u prvom redu u razaranju najjačih utvrđenja i u uništenju najtežih bojnih kola.

Jednom za uviek treba prekinuti s tvrđenjem, da protuzrakoplovno topničtvo mora biti u stanju oboriti (uništiti) svaki pojavljeni neprijateljski zrakoplov. To nije moguće, kako je to u ovom članku već podrobno izloženo, jer su uvjeti, pod kojima ono djeluje, i suviše raznoliki, a i samome domašaju njegovog djelovanja postavljene su točno određene granice. Prema tome, protuzrakoplovno topničtvo je podpuno izvršilo svoju zadaću, ako je svojom vatrom onemogućilo daljnji nalet neprijateljskih zrakoplova, ili ih je spriečilo, pa makar samo i omelo, u izvršenju njihove zadaće. O toj činjenici ne treba dalje gubiti rieči.

Protuzrakoplovno topničtvo kao jedno od najnovijih oružja suvremenog ratovodstva, utjelovljuje u sebi sve značajke visokog stupnja današnje tehnike oružanja. Ona je najmlađa vrst oružja i zato je često - kao što je to uviek bio slučaj kod uvođenja novog oružanja - izvrgnuta raznim nepoželjnim komentarima i beztemeljnim kritikama. Međutim, protuzrakoplovci, sviestni velikog značenja svoga oružja, koje je steklo slavu na svim bojištima, na kojima se vodi ovaj veliki rat, ne osvrću se na takove i slične upadice, već kao dokaz nepobitne potrebe postojanja protuzrakoplovnog topničtva iznose s ponosom njegov poslijedak djelatnosti, koji je spomenut i u izlaganjima ovog članka. Samo oni imaju prava, da daju svoje mnienje o protuzrakoplovnom topničtvu i stavljaju možebitne opazke na njegov rad, koji su bili izvrgnuti paklenoj vatri protuzrakoplovnih bitnica, ili su u zajednici s težkim i lakim bitnicama uništavali najezdu i najtežih bojnih kola i savlađivali najjače bunkere u obćem sustavu suvremene fortifikacije, pa bilo to u smislu taktičkom ili stratežkom. To su naši junaci s Iztočnog bojišta, koje jamačno ne mislimo na ovom mjestu zamarati s teoretskim dokazivanjem značenja i važnosti njima dobro poznatog i čuvenog pojma Flak.

Što se tiče našeg protuzrakoplovnog topničtva, ono je danas očigledno u povoju, no za njegov budući razvoj postavljen je siguran i solidan temelj, a izobrazba naših mladih protuzrakoplovaca vrši se po najsuvremenijim načelima, izkorišćavajući veliko ratno izkustvo i široku znanstvenu osnovu savezničke nam njemačke oružane snage. Treba znati, da je protuzrakoplovno topničtvo izrazito tehnički rod oružja, koji za posluživanje svojih nadasve složenih oružja i sprava traži osobito izabrano ljudstvo. Obuka pak ovoga ljudstva vrlo je težka, dugotrajna i skopčana s velikim materialnim žrtvama za našu mladu državu.

Prema tome, poslijedak pregnuća našeg mladog protuzrakoplovnog topničtva ne može se trenutno izraziti, ali će njegov tihi i požrtvovni rad uroditi plodom. Za ovo jamče svi mladi hrvatski protuzrakoplovci, koji će u najskorije vrieme stati uz bok svojih drugova - junaka s Iztočnog bojišta i onih požrtvovnih boraca, koji na području naše svete Domovine brane tekovine naše tisućljetne kulture od najezde zanesenih, zabluđjelih i plaćenih odmetničkih banda.

Na taj način i naše će protuzrakoplovno topničtvo, vjerno tradiciji slavnog hrvatskog vojnika, dati svoj obol u ovoj gigantskoj borbi, koja se vodi za bolju i sretniju budućnost Europe, te za obstanak i napredak naše ljubljene Domovine.

Hrvatsko zrakoplovstvo odgaja prinovu i nasljednike upravljača zrakoplova u pilotskim školama.
Postrojba učenika jedriličke škole u Svetoj Nedjelji kod Zagreba.
 

Mato Dukovac i Vladimir Kreis ispred svog Messerschmitta Bf 109G, slikan 1942., najbolji je as Zrakoplovstva NDH s 44 pobjede protiv Ratnog zrakoplovstva SSSR-a.
          "Moja je jedina želja da svoje hrvatsko vojničko djelo izpunite na obću korist i na korist hrvatskog naroda i Nezavisne Države Hrvatske i da se, ako Bog da, živi i zdravi nakon pobjede, nakon uspjeha i slave povratile opet k nama kući u Nezavisnu Državu Hrvatsku. Bog neka Vas prati na tome putu i sreća neka bude s vama."
Poglavnik hrvatskim pilotima 8. veljače 1943.
 

Hrvatski piloti na uzletištu Mariupol u siječnju 1942
Hrvatski piloti u zračnoj luci Taganrog u siječnju 1942. Drugi lijevo - Cvitan Galić

Tisućiti lijet NDH zrakoplova; Hrvatski časnici zrakoplovstva

Izvor:
Bojno zrakoplovstvo, knjiga u izdanju Zapovjedničtva bojnog zrakoplovstva NDH, Zagreb 1943. Sve o povijesti bojnog zrakoplovstva, prvim djelovanjim protiv partizana, Istočnom bojištu, padobrancima, protuzračnoj obrani itd. Zanimljive slike, 224 stranice.
Od tih 224 stranice ja sam prikazala samo – do str. 105 – ono što je meni bilo naivažnije. MD

- 32 -
   
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #32 : Kolovoz 13, 2014, 13:56:23 »


Dragi čitatelji,

kako vidite NDH vojska – domobrani i ustaše – bija je jedna jako motivirana, disciplinirana i vrlo obrazovana vojska. I uravo tu vojsku nazivaju nositelji titovke i crvene petokrake kao što su Josipović i Mesić: zmijama, koljačima, banditima i zločincima.

Smijemo li mi kao potomci NDH vojske i kao narod tako što granama i grančicama komunističkog stabla danas dozvoliti?

Sramotno je, da su upravo "naši" političari toliko nezahvalni jer da nije bilo NDH vojske danas ne bi bilo ni Hrvatske niti jednog Hrvata. Ostalo bi na životu samo 20 % Hrvata i to samo onih koji bi se posrbili.

Josipović bi u Velikoj Srbiji - možda, ako bi mu Srbi dozvolili - bio jedan profesorčić na srpskom fakultetu i držao predavnaj o srpskom pravosuđu ili bi u nekom malom i mračnom uredu proučavao tekstove srpskog građanskog i kaznenog prava.

Jedno je sigurno, prof. Josipović se u Velikoj Srbiji ne bi usudio jednom srpskom sudcu reći što smije i li ne smije javno reći.
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #33 : Veljača 01, 2015, 11:33:04 »


SPREMNI!

Osnivanjem Nezavisne Države Hrvatske i uspostavljanjem hrvatske vojske, u hrvatske je domobrane, dočasnike i časnike ušao novi duh slobodne Hrvatske ...

Iz vojske je nestalo psovke, koja se upravo brižljivo gojila kod bivših vlastodržaca ... Među vojnicima i časnicima vlada duh zajednice, duh ljudi, kojima je stalo, da ovu našu dragu zemlju očuvamo i obranima od svakoga, tko bi se usudio dirnuti i njenu, teškom mukom i patnjama stečenu slobodu.

Hrvatski zrakoplovci marljivo rade, polaze školu i spremaju se, da danas-sutra osiguraju naše plavo nebo. Na dalekim poljanama Istočnog bojišta naši su legionari zrakoplovci ubrali prve lovorike i iznijeli prve pobjede. Njihov je uspjeh čast čitavom hrvatskom narodu, ne samo za to, jer smo i mi dionici velike borbe svjetova, velike borbe za konačno uredjenje Europe, nego su oni svojim uspjesima još jednom pokazali hrvatsku hrabrost, poznatu stoljećima, dokazanu na svim bojištima.

I dok se oni tamo lavovski bore, u Domovini se njihovi drugovi pripremaju velikim žarom za svoje zrakoplovno zvanje.

Proći po hrvatskim zrakoplovnim ustanovama, vidjeti onaj marljivi rad, znači upoznati suvremenu Hrvatsku, Hrvatsku rada i reda ...

Pred Zapovjedništvom hrvatskog zrakoplovstva u Maksimirskoj cesti stoji na straži mladi domobran, ponosan jer nosi na svojoj kapi hrvatsku oznaku, hrvatskog orla — simbol čuvara plavog hrvatskog neba. Nad njegovom glavom zabruji metalna ptica, a na krilima joj se ponosno blista dvadesetpet crveno-srebrenih četvorina ... Oznake, koje je dugo očekivalo hrvatsko nebo i konačno dočekalo...

 

U zgradi zapovjedništva užurbanost, rad, kao u košnici... U jednoj sobi muklo udari bubanj, zagrmi bas-trublja i milo romoni. okarina ... Hrvatska zrakoplovna glazba marljivo vježba... Dirigent digne ruku i za čas sve se umiri... Snažan pokret rukom i kućom hrvatskog zrakoplovstva zabruje veličajni zvuči "Nikole šubića Zrinjskog" ...

Na terenu isto tako. Rad, stega, a poslije izvršenih zadataka, zabava, šala i smijeh...

U pilotskoj školi mladići nestrpljivo očekuju, da se popnu u svoju metalnu pticu... Za bivši vlastodržaca sjedali su u njih samo sinovi srbijanskih bogataša... Njima je zrakoplov bio sredstvo za pravljenje izleta, a Hrvat se nije ni uzimao u zrakoplovstvo.

Hrvatska je mladež danas pohrlila u punom broju u zrakoplovne redove. Ne radi izleta, radi zabave, nego zbog potrebe, svoje i domovinske ...

Eno ih, kako sjede za klupama i napeto slušaju, što im tumači časnik inžinjer ... Radiotelegrafija, navigacija i stotine stvari, koje su potrebne svakom zrakoplovcu... Na crnoj se ploči vijugaju crte, pišu brojevi, prave nacrti ...

To su iskustva, to je znanje, to je hrvatska mladež, to je suvremena Hrvatska.

Hrvatsko protuzrakoplovno topništvo takodjer radi.

"Negdje u Hrvatskoj" postavljeni su topovi, teretni automobili, streljivo, reflektori ...

 

Domobrani donose streljivo, pune topove ... Vrše se korekture gadjanja, promatra se neprijatelj, brzoglas javlja rezultate ...

Rad, samo rad !... Nema psovke, nema vike, galame i šamara ... Svako radi svoj posao predano i s puno ljubavi, jer zna za koga radi.

Poslije rada skupili su se svi oko kotlova ... Objed, odmor, zabava. Jedni čitaju Hrvatska Krila, promatraju slike i upoznavaju se s dogođajima u svijetu.

Razgovaram s jednim domobranom ... Bistar mladić, Posavac, gora od čovjeka, kao da si ga od kamena odvalio...

— Kako se sada osjećaš u vojsci?

— Kao kod kuće... Kad su mi moji drugovi pripovijedali, kako je bilo u bivšoj vojsci, mislio sam se radje ubiti, nego služiti vojsku... Danas, evo, ništa mi ne manjka...

Jesenska kiša polagano sipi. Domobran-zrakoplovac stoji nasmijan na straži. Ništa mu ne smeta ...

Nad glavom mi zuji zrakoplov. Ne vidim ga, negdje je za oblacima i glas mu postaje sve slabiji. Izgubio se negdje da leko nad Hrvatskom ...

Hrvatska krila, 13. 11. 1941
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
 Str: 1 2 [3]
  Ispis  
 
Skoči na:  

Pokreće MySQL Pokreće PHP CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved. Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!