Vuković

(1/1)

Marica:

Vuković Antun,

političar i ekonomski stručnjak (Makarska, 23 IX 1850 — Baden kod Beča, 7. IX 1930). Po okupaciji Bosne i Hercegovine tamo upućen i dospio do položaja kotarskog predstojnika u Tuzli. Umirovljen 1895, te izabran u Sabor, član kojega je do 1901. kao zastupnik grada Makarske, od 1908. dalje kao zastupnik vanjskih općina Vrgorca-Makarske-Metkovića.

1897. stupio u Narodnu hrvatsku stranku i našao se odmah u prvim redovima, te je u njeno ime potpisao sporazum sa pravašima za izbore za Carevinsko vijeće, u koje je bio izabran tada i prilikom slijedećih izbora 1900. Nakon fuzije obiju stranaka 1905. pristaša Hrvatske stranke. Potpisnik manifesta protiv Khuena (1903); Riječku rezoluciju (1905) potpisao naknadno.

Marica:

U Zagrebu objesio se 12. veljače u Tuškancu gradski stražar Milo Vuković, pak kako kažu s toga, što je, davši se od nekojih svojih prijatelja zavesti, da u subotu noćju ostavi svoju stražu na Zrinjskovu trgu i podje s njima u krčmu, od gradskoga kapetana bio otpušten od službe.

Da je bio vriedan i čestit čovjek. Bilo mu je 40 godina. Po službi bio je jedan od najstarijih gradskih stražara.

Primorac, 1877.

Navigacija

[0] Lista Poruka