CRO-eu.com
Prosinac 10, 2022, 04:45:26 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
Novosti:
 
  DNEVNO 45LINES HRT PORTAL GALERIJA SLIKA   Forum   Pomoć Traži Kalendar Prijava Registracija  
 Str: [1] 2
  Ispis  
Autor Tema: Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.  (Posjeta: 37261 )
0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« : Ožujak 24, 2009, 08:53:08 »


Ratni dnevnik Josipa Hübla iz 1943.

Dnevnik Josipa Hübla je rijedak i zanimljiv dokument ne tako davnog vremena. Zanimljiv i što ga je pisao pripadnik "druge strane". Njegovo objavljivanje trebao bi biti prilog objektivnijem gledanju na zbivanja, osobito na borbe za Gospić u proljeće 1943. godine. [. . .] Oduševljeni je ustaša i potpuno nekritičan prema Pavelićevom režimu. Samo se najednom mjestu pita "Lika centar ustaša, danas puna partizana. Ko je kriv tome?" [. . .]

O autoru Dnevnika Josipu Hüblu

Josip Hübl se rodio 17. ožujka 1911. godine u Ivanić Gradu u obitelji mara Eduarda i majke Marije, domaćice. Završio je učiteljsku školu 1931., a učiteljski ispit položio 1938. godine. Od 1934. do 1941. godine učitelj je u Podravskoj Selnici. U lipnju 1941. godine premješten je kod Gradskog školskog nadzomištva u Zagreb u svojstvu školskog izvjestitelja. Vjenčao se 9. svibnja 1942. godine s profesoricom Državne II. ženske realne gimnazije u Zagrebu Dragicom Fraisman. U braku im se 15. studenoga 1943. rodila kćer Marijana.2 Odmah po uspostavi Nezavisne Države Hrvatske prijavljuje se u Ustašku vojnicu te je od 16. svibnja 1941. pričuvni ustaški nadporučnik i zapovjednik 7. satnije 1. ustaške pukovnije.3 Razrješen je dužnosti 10. listopada 1941.4 U srpnju 1941. imenovan je pričuvnim ustaškim satnikom.5 Od listopada 1941. zapovjednik je V ustaške bojne s kojom se bori na Kordunu i Petrovoj gori. Od 27. prosinca 1941. zapovjednik je i grupe Vrgin Most6  U siječnju 1942. i formalno prelazi u Ustašku vojnicu kao djelatni časnik.  Za iskazanu hrabrost pohvaljen je u travnju, a u kolovozu 1942. odlikovan je Velikom srebrnom kolajnom poglavnika Ante Pavelića za hrabrost jer je "Na putu Vrgin Most - Vojnić hrabro i hladnokrvno uspio izvući 13 živih ustaša iz nejednake borbe i ponieti sve oružje poginulih, a osobno je spasio jednog ranjenog čarkara odnievši ga na ledjima iz mjesta borbe." 7

Do 5. siječnja 1943. zapovjednik je Zagrebačke posadne bojne, a potom je imenovan zapovjednikom Pripremne ustaške bojne u Drnišu. Na dužnost nije stupio pošto je 22. veljače udijeljen u IV stajaći djelatni zdrug u Gospiću8 Za vrijeme boravka u Gospiću bio je prvo zapovjednik XXXIV bojne, a od 26. ožujka IX. novačke bojne. U lipnju 1943. udijeljen je u Hrvatsko oružništvo, a u srpnju upućen u Italiju na tenkovski tečaj s kojeg se vraća sredinom listopada. 9 Do 2. mjna 1944. na raspolaganju je zapovjedništvu Ustaške vojnice, a potom je udijeljen na službu u Zagrebački posadni zdrug, te je imenovan zapovjednikom Moslavačke ustaške posadne bojne u Ivanić Gradu.10 Izvan reda u veljači 1945. godine imenovanje djelatnim ustaškim bojnikom11 i nosilac je Ratnog spomen znaka s grbom.

U svibnju 1945. godine braća Hübl se povlače prema Austriji. Prema navodima u elaboratu bivše Službe državne sigurnosti SR Hrvatske "Rekonstrukcija Ustaške nadzorne službe ustaškog aparata i ustaškog pokreta na području sadašnje općine Ivanić Grad", pisanom 1962. godine, Josip je zajedno s bratom Dragutinom emigrirao u Argentinu.12 Poslije sloma NDH cijela obitelj Hübl proglašena je ratnim zločincima, i to otac Eduard i majka Marija kao "ustaški nastrojeni" i roditelji ustaških časnika, a Eduard i zato jer "kao urar nije htio popravljati satove partizanima". Dragutin Hübl zato jer "surađivao je s okupatorom, pridonosio je mnogo dobrom zdravstvenom stanju konja u sklopu P(oglavnikovog) T(jelesnog) S(druga)". Josip je optužen kao ustaški časnik za "suradnju s okupatorom".13

______________________________________
2 Hrvatski državni arhiv (dalje HDA), Ministarstvo narodne prosvjete NDH, Prs. 11561,11562.
3 HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-34, 135.
4 Zapovied stožera Ustaške vojnice br 441 10. listopada 1941. (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 216).
5 Službeni viestnik Ustaške vojnice br. III. ožujka 1942., str. 35.
6 Zapovied složera U.v br 67 (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50,77). 7 Službeni viestnik Ustaške vojniee br. 7/17. kolovoza 1942., str. 201.
8 Zapovied zapovjedništva U.v. br. 25/1943. (HDA. Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 394)
9 Vjestnik Ministarstva oružanih snaga NDH (MINORS) br. 28/7. srpanj 1943., str. 1052; HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-63, 368., Glavno zapovjedništvo oružaništva, J.S. 1071 1943.
10 Stališna zapovied br. 37 zapovjedništva Ustaške vojnice (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-49, 93)
" Vjestnik MINORS-a br. 11/15. ožujak 1945., str. 684
12 HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigurnosti, 013.0.27.
13 HDA, Zemaljska komisija za utvrdivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (ZKRZ), Zh 21716, 21717, 21718, 21719.


1. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #1 : Ožujak 24, 2009, 08:55:38 »


Gospić 1943.

o borbama u Lici u proljeće i ljeto 1943. godine pisano je u knjigama, monografijama o pojedinim partizanskim postrojbama koje su u njima sudjelovale.14 Podaci u njima temeljeni su pretežno na objavljenim dokumentima partizanske, endehaške i talijanske provenijencije u Zbornicima dokumenata i podataka o Narodno¬oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, svezak v., knjige 13-15 (Beograd 1956.).

Osnovna primjedba autorima ovih knjiga je da su pisane jednostrano, više ili manje subjektivno, osobito u selektivnom pristupu kod izbora korištenih dokumenata i njihovom tumačenju. To je najizraženije kod tumačenja ishoda borbi koje su loše završile za partizane.
U tom slučaju u pravilu se, neutemeljeno ističe brojčana snaga i kvaliteta naoružanja Oružanih snaga NDH, a umanjuje snaga Narodno¬oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske.

Na primjer, prilikom neuspjelog pokušaja osvajanja Gospića 2. na 3. svibnja 1943. iznosi se broj branitelja, pripadnika Oružanih snaga NDH u Gospiću od 5000. te se potpuno zanemaruje Izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 8. svibnja 1943. u kojemje navedeno 1400 branitelja. 15 Iakoje broj branitelja bio vjerojatno veći, on je svakako bio daleko manji od 5000.16 Samo ovaj primjer je ilustracija i poticaj za daljnje istraživanje novije hrvatske ratne povijesti, u ovom slučaju povijesti Like i Gospića tijekom Drugoga svjetskog rata.

Količina i kvaliteta sačuvanih izvornih dokumenata je mala i ograničena, a i većina se nalazi u Beogradu.
Fragmentarno sačuvano vojno arhivsko gradivo u Hrvatskom državnom arhivu, među koje spada i Dnevnik Josipa Hübla, mali su ali i nezaobilazan izvor u tome.17 

Da bi se lakše pratio dnevnik potrebno je dati opći pregled zbivanja u zapadnoj Lici u proljeće i ljeto 1943. godine. Hüblov dolazak u Gospić poklapa se s početkom partizanskih napadnih djelovanja. Partizanske akcije biti će olakšane pošto se talijanski 5. armijski zbor povukao iz Like prema jadranskoj obali. U okviru povlačenja, u vremenu od 4. do 21. ožujka divizija "Re" napušta Lovinac, Medak, Gospić i Perušić prepuštajući obranu postrojbama Oružanih snaga NDH pod zapovjedništvom Operativnog područja Lika. koje tada ima na raspolaganju IV stajaći djelatni zdrug s bojnama: XXXI. (Lovinac)18, XXXII. (Bilaj - Ribnik - Medak), XXXIII. pripremnom, (Perušić - Lički Osik - Široka Kula), XXXIV (Perušić - Lički Osik - Široka Kula). VI. pripremna, IX. novačka, IV gorska stajaća bitnica, Opkoparska, Oklopna i Samovozna sat bile su u Gospiću.

Druga lovačka bojna bila je na području Otočca , 3. lička željeznička stražarska bojna na potezu Sinac - Janče, 1. lička željeznička stražarska bojna u Ličkom Novom, Brušanima i Baškim Oštarijama, te I. bojna 12. pješačke pukovnije na potezu od Gospića do Bilaja.19 

Prvu veliku napadnu akcija poduzele su sve tri brigade 6. divizije NOV i PO Hrvatske na Lovinac, Sveti Rok i Raduč 14. ožujka 1943, godine. 20  

_____________________________________
14 Šesta proleterska divizija, Zagreb, 1964.; Đ. ORLOVIĆ, Druga lička proleterska brigada, Beograd, 1983; Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, Beograd, 1990.; J. POPOVIĆ, Prva lička proleterska NOU brigada, Beograd, 1988.; M. ŠIJAN, Treća lička brigada, Beograd, 1970.; ĐOKO JOVANIĆ, Ratna sjećanja, Beograd, 1988.; A. KOVAČEVIĆ, Lički rastanci, Beograd, 1972.; Osma kordunaška udarna divizija, Karlovac, 1977.; N. PEJNOVIĆ, Formiranje i borbeni put 6. proleterske divizije "N. Tesla" u: Lika u prošlosti i sadašnjosti, Zbornik, 5, Karlovac, 1973.; M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzivc do ulaska u Prvi proleterski korpus; u: Prvi korpus NOV Hrvatske, Karlovac, 1987.; B. LATAS, Ofanzivna dejstva Korpusa u proljeće i ljeto 1943., u: Prvi korpus NOV Hrvatske, Karlovac, 1987.
15 Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, svezak V, knj. 15, dok. 134
16 Vojna enciklopedija, sv. 3, Beograd, 1960., str. 394-395. O broju branitelja i Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 186-187
17 U Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Ustaška vojnica nalazi se urudžbeni zapisnik XXXIV bojne od 28. listopada do 30 ožujka 1943. kao i jedna kutija spisa iste bojne. Spisi se većinom odnose na popise pripadnika Bojne.Isto tako u fondu Ministarstva oružanih snaga NDH (MI¬NORS), i u Zbirci izvornih dokumenata NDH pod oznakom III. (vojska), te Zbirci dokumenata Odjela za zaštitu naroda (OZN-a) 1942. - 1945. može se naći spisa koji se odnose na vojničko stanje u Gospiću tijekom Drugog svjetskog rata.
18 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 143, tvrdi da se u Lovincu tada nalazila XXXII. bojna pozivajući se na izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 15. ožujka kao vjerodostojnijeg od izvješća 5. talijanskog armijskog zbora. Međutim talijanski izvještaj je točan što potvrđuje u svojem dnevniku i Hübl.
19 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 143.
20 Divizijaje sredinom ožujka imala 3115 boraca, 2444 pušaka, 127 puškomitraljeza, 34 mitraljeza i 17 minobacača. Često je za podršku koristila 1 bitnicu haubica i topova kao i satniju tenkova. (M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus, str. 220.).
 

2. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #2 : Ožujak 24, 2009, 08:56:45 »


Pod naletom I. brigade 6. divizije posada napušta Sveti Rok 15. ožujka i sklanja se u Lovinac. Predhodno osvojivši željezničku stanicu Raduč, Lovinac napada 9. brigada. U isto vrijeme 2. brigada je sprečavala intervenciju iz Gospića i Medka. U borbama koj e su se vodile do 19. ožujka partizani nisu uspjeli osvojiti Lovinac. Imali su prema vlastitim priznanjima teške gubitke, 37 poginulih, 108 ranjenih i 2 nestala. Navodno je radi ovog neuspjeha Glavi štab NOV i PO Hrvatske 21. ožujka 1943. smjenio dotadašnjeg zapovjednika divizije Srećka Manolu i imenovao zapovjednikom Doku Jovanića, dotadašnjeg pomoćnika zapovjednika Glavnog štaba Hrvatske. Komesar divizije bio je Rade Žigić. 21 Ni u slijedećim akcijama postrojbe 6. ličke divizije nisu imale uspjeha. Bezuspješno su 22. na 23. ožujka napale Medak, a 25. na 26. ožujka Brušane.

Početak velikih partizanskih vojničkih uspjeha započela je 9. brigada 6. ličke divizije 1. i 2. travnja osvajanjem Ramljana, Ličkog Lešća i Janče i zarobljavanjem čitave III. ličke stražarske bojne i prekidanjem veze između Otočca i Gospića. Otočac je pao 12. travnja. Nakon toga 2. brigada 6. divizije 7. i 8. travnja bezuspješno napada Široku Kulu koju drži satnija IX. novačke bojne. U ponovljenim napadima, ali sada sa dvije brigade, 2. i 9. i dvodnevnih teških borbi s ojačanom satnijom XXXII. bojne u Kuli, s ostatkom XXXII. bojne iz Ličkog Osika22 i XXX1. bojnom iz Perušića, partizani osvajaju Kulu 20. travnja.

Nakon ovih uspjeha glavnina 6. ličke divizije, 2. i 9. brigada skoncentrirale su se na osvajanje sela južno od Gospića. Druga brigada osvaja Bilaj 22. na 23. travnja, a istoga dana 9. brigada osvaja Ribnik i Medak. U ovim borbama raspršena je satnija IX. novačke bojne i 1. bojna 12. pješačke pukovnije. Brzi slom postrojbi Oružanih snaga NDH kod Bilaja, Ribnika i Medka uvjetovao je da su XXXI. i XXXII. bojna same napustile tijekom 23. travnja Perušić i Lički Osik. Jedina veza Gospića ostala je cesta prema Karlobagu.

Na zaštitu ceste zapovjedništvo Operativnog područja Lika uputilo je 3 bojne, II. lovačku bojnu i XXXIV bojnu u Brušane, a preustroj enu i popunjenu 1. bojnu 12. pješačke pukovnije u Baške Oštarije.23 U to vrijeme na gospićkom bojištu počinje djelovanje 8. divizije (kordunaška) NOV i PO Hrvatske. Petnaesta kordunaška brigada u napadu 27. travnja zauzela je željeznički i kolni most (Budački) na Lici i potisnula XXXIII. pripremnu bojnu, dok je pojava 4. kordunaške bri¬gade u Smiljanskom polju prisilo na povlačenje XXX1. bojnu. Gubitkom mostova i povlačenjem XXX1. i XXXIII. bojne izgubljeno je uzletište sjeveroistočno od grada preko kojeg je obavljana opskrba grada.24 U općem napadu brigada 6. divizije NOV i POH 28. i 29. travnja potpuno su razbijene II.lovačka, XXXIV bojna i 1. bojna 12. pješačke pukovnije. Slijedećeg dana 1. brigada zauzela je Lički Novi i Oštru i potisnula XXXII. bojnu. Gospić se našao u potpunom okruženju.

Glavi napad na Gospić uslijedio je 2. svibnja u 19.00 sati. Napale su 2. i 9. brigada i jedan bataljun 1. brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske (ostatak 1. brigade bio je na osiguranju puta prema Karlobagu), te 4. i 15. brigada Osme divizije NOV i PO Hrvatske sa svim raspoloživim teškim oružjem Divizije i "tenkovskom četom" sa 4 tenka.25 Gospić su branile: 1. sat IX. novačke bojne, 1. sat II. polubojne, XXXIII. pripremna bojna, stožerni sat zapovjedništva Operativnog područja Lika, 1 sat oružnika, 1 sat dobrovoljaca sa 5 gorskih topova, 3 bojnih kola, 2 protuoklopna topa i top "Pito", te XXX!. i XXXII. bojna sa 2 bacača. Ukupno 1400 boraca. 26 U teškim borbama koji su trajali do 5,00 sati 3. svibnja partizanske brigade imale su velike gubitke, ali Gospić nisu uspjele osvojiti.

Ovakav ishod doveo je do odluke 1. korpusa NOV i PO Hrvatske da se odustane od pokušaja osvajanja Gospića. Brigade Osme divizije napustile su gospićko bojište dok je Šesta divizija prešla u opsadu Gospića koji će potrajati do 30. svibnja. U jednomjesečnoj blokadi skoro svakodnevno se vode borbe, ali ograničenih dometa. Opskrba Gospića obavljala se zračnim pute.

______________________________________
21 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 150-151; ĐOKO JOVANIĆ, Ratna sječanja, Beograd, 1988., str. 251-292 uzrok smjenjivanja Manole objašnjava osobnom nesnošljivošću između S. Manole i Ivana Gošnjaka, tada zapovjednika Prvog korpusa NOV Hrvatske.
22 32. bojna je 15. travnja bez borbi napustila Lovinac u kojeg je ušla 2. bojna 2. brigade 6. ličke divizije.
23 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 177. Nakon sloma 1. bojne 12. pj. pukovnije u borbi kod Medka 23. travnja u Karlobag je stiglo 350 domobrana. Bojna je odmah popunjena sa tri satnije 12. pj. pukovnije koje su se nakon povlačenja iz Otočca nalazile u Senju.
24 Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, str. 180.
25 Zbornik, sV. V, knj. 15, dok. 1,9,25.
26 Izvješće zapovjedništva Operativnog područja Lika od 8. svibnja 1943. (Zbornik, sv. V, knj. 15, dok. 134). Obzirom da se u izvješću navode 3 bojne i 5 satnija, broj od samo 1400 boraca čini se premalenim.


3. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #3 : Ožujak 24, 2009, 08:58:02 »


U istom razdoblju je na otoku Pagu od preostalog ljudstva II. lovačke bojne, 1. bojne 12. pješačke pukovnije i XXXIV. bojne, koje se nakon pada Brušana, Baških Oštarija i Vrata našlo u Karlobagu, (oko 1300 časnika, dočasnika i domobrana i vojničara) privremeno ustrojen Paški zdrug kojem je 7. svibnja priključena i Lička dobrovoljačka polubojna pristigla iz Zagreba pod zapovjedništvom bojnika Krešimira Kuraje. Za zapovjednika Privremenog Paškog zdruga postavljen je podpukovnik Julije Reš. Početak borbi za deblokadu Gospića počeo je 30. svibnja. Bojne Paškog zdruga iz pravca Lukovog Šugarja i Karlobaga krenule su dvije kolone "Velebit" i "Karlobag", a iz Gospića XXXI, XXXI1. i ostatak IX. bojne. U oštrim borbama i brzom nastupu brzo su razbijeni otpori brigada Šeste divizije NOV i POH tako da su se već isti dan popodne u Brušanima spojile postrojbe XXXI1. bojne i grupe "Velebit". Slijedećeg dana u Brušane je pristigla i grupa "Karlobag". U ovim borbama postrojbe Šeste divizije su odbačene od komunikacije Gospić Karlobag i razbijena je partizanska blokada Gospića.

Pregledom vojnih djelovanja zaraćenih strana u zapadnoj Lici od sredine ožujka do kraja svibnja 1943. godine može se uočiti nekoliko osnovnih značajki. Osim činjenice da su početkom ovoga razdoblja Oružane snage NDH brojnije i da su cijelo vrijeme imale podršku zrakoplovstva, sve ostalo išlo je u partizansku korist.

Postrojbe Oružanih snaga NDH bile su razvučene i usitnjene na širokom prostoru s izrazitom obrambenom zadaćom. Od 6 bojni IV. zdruga dvije su pripremne a jedna je novačka što znači da polovica postrojbi zdruga ima manju borbenu vrijednost.

Inicijativaje prilikom napada bila na partizanskoj strani. Oni odabiru vrijeme i mjesto napada. Napadaju s znatno većim snagama i većom vatrenom moći od branitelja. Ovakvim načinom borbe postupno nanose velike gubitke u ljudstvu i naoružanju.

U travnju mjesecu na taj su način uništile 5 bojni i dvije satnije oružanih snaga NDH. Uoči napada na Gospić postrojbe NOV i POH imaju prednost u brojnosti ljudstva i naoružanja. Neuspjeh i velike gubitke doživljavaju u napadu na dobro utvrđeni grad s braniteljima koji nisu imali iluzija o svojoj sudbini u slučaju pada Gospića.

Milan Pojić


4. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #4 : Ožujak 24, 2009, 09:00:39 »


Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -


5. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #5 : Ožujak 24, 2009, 09:03:27 »


Ratni dnevnik Josipa Hübla 22. veljače - 16. listopada 1943.
6. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #6 : Ožujak 24, 2009, 09:04:53 »


1943. g.

Odredbom Z.U.V. određen sam za zapovjednika Pripr(emne) ustaš(ke) bojne u Drnišu.27 Prije puta sam bio primljen kod zapovjednika, koji mije dao sva uputstva u pogledu daljnjeg moga rada. Vladanje prema Talijanima i četnicima. Traži od mene što veće popuštanje, no da li ću to ja biti u stanju ne mogu ustvrditi. Poznajući sam sebe, mislim da ću brzo doći u sukob s Tal(ijanima), a o četnicima, koje mrzim više nego P(oglavnik) pogotovo.

Za pratnju mi je dozvoljeno uzeti 30 ustaša Zag(rebačke) pos(adne) bojne28, dobrovoljaca. Sa mnom su pošli sami moji stari vojničari, ostaci moje 7. jur(išne) satnije.29  Na put smo krenuli 22. II. preko Zid(anog) Mosta - Ljubljane - Fiume.

Prelazili smo preko novog tal(ijanskog) područja. a putu smo imali neprilike, jer navodno da nismo imali uredu papire. Zaustavili su nas u Ljub(ljani) i jedva preko našega konzula smo uspjeli, da smo 23. II. krenuli dalje.

Dne 25. II. prispjeli smo na Rieku. To je bilo prvi puta za moje vojničare, da su prolazili tim svetim krajem i potiho u sebi si željkovali, da to opet bude naše.

26. - 27, 28. ostali smo na Rieci, a ja sam stanovao u Abazzii.30 Naime častnike su odielili od momčadi (mene samoga). Kroz ta 3 dana sam si dobro pogledao Rieku, a ujedno nakupovao sam si neke stvari. Upoznao se sa pok. Francetića šogorom, koji ima na Rieci dučan i on mi je u svemu išao na ruku.
Liepi naš Sušak, mrtav grad, pun tal(ijanske) soldateske, a da bude veća ironija vidjevao sam i četnike (uniform). Kako mi je bilo pri duši nije potrebno objašnjavati. Držanje samih tal(ijanskih) vlasti bilo je uvriedljivo pa sam jedva čekao da odem.

U Abaz(ziu) sam 23 se upoznao s njem(ačkim) kap(etanom) D.Z., koji se ovđe nalazi na zdravstvenom odmoru, sa nekoliko sta ....31 njem(ačkih) dočast(nika), čast(nika) i vojnika svih oružja. Oni preziru Ital(ijane) i podcjenjuju ih. Prema meni kao Hrv(atu) i mojim drugovima čast(nicima) koji su isto došli iz Zgb. i putuju u Dal(maciju) brodom ophodili su se više nego ljubezno. Moje skromno mišljenje danas 27. II. je da nema iskrenog prijateljstva između Nj(emaca i Tal(ijana).

Dne 1. III. krenuli smo preko mosta na S(ušaku) u punoj spremi s pjesmom hrvatskom na ustima. Građani su nam mahali, a i palo je nekoliko poklika. Momci su pjevali, Talijani se ljutili, a naši se veselili. Na brodu mi je jedan tal(ijanski) častnik predbacio pjevanje, no malo je falilo da nije došlo do tuče. Vojnici pjevaju skupa s domobrani ma i našim svjetom koji putuje, a Tal(ijani) šute i ne usuđuj u se prigovarati.

Dne 1. III. u 4 h poslije podne prispjeli smo u Karlobag. Tu me je dočekao puke(ovnik) Servaci32 i predao mi nalog, da dalje ne putujem, nego da se iskrcam i da krenem u Gospić. Žao mije bilo, ali zapovjedje zapovjed33. Na molu sam sreo Novačića (?), malog ribicu, bogme žandar, častnik. Nisam se mogao s njim dugo razgovarati, jer radi kratkoće dana auto kolona je imala odmah krenuti za Gospić. Samo mi je rekao, da je premješten za Bjel(ovar). Upoznao sam oruž(ničkog) puk(ovnika) Mašeka i u njegovom autu krenuli smo za Gospić.

Divan je to bio put. Auto se penje serpentinama na vrh Velebita (kvadrat), divan pogled na naše divno more, ali samo me peće i boli znajući da tu vlada tuđin i tjera svojim postupkom većinu naroda u šumu.
Lika centar ustaša, danas puna part(izana). Ko je kriv tome? Narod plače i cići proti dušmana, i nadam se da će me Bog poživiti, da mu se i ja svetim za svu nesreću koju nam je učinio. U Gospić sam došao u 7 h na večer. Put je prošao bez neprilika i napada, kako smo se nadali.
 
2, 3 i 4. III. prošli bez većih promjena.

______________________________________
27 UStališnoj zapoviedi Zapovjedništva ustaške vojniee (ZUv) br. 2/5. siječnja 1943. kojom je Hšbl imenovan zapovjednikom, navodi se Pripremna ustaška bojna u Drnišu kao IX. ustaška bojna (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-49, 395.).
28 Do 5. siječnja 1943. bio im je zapovijednik (Zapovied zapovjedništva ustaške vojniee 2./5. siječnja 1943. (HDA Zbirka izvornih dokumenata NDH, 1lI-49, 395.).
29 Hübl je kao ustaški nadporučnik/satnik bio zapovjednik 7. satnije 1. ustaške pukovnije od travnja/ svibnja do 10. listopada. 1941. godine (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-34, 135 i III-50,216).
30 Opatija.
31 Nečitljivo.
32 Vjekoslav Servatzy, general i ustaški pukovnik zapovjednik Operativnog područja Lika od 11. siječnja do 6. travnja 1943. godine.
33 Prema zapoviedi ZUV -a br. 25 od 22. veljače 1943. premješten je u IV. stajaći djelatni ustaški zdrug (HDA, Zbirka izvornih dokumenata NDH, III-50, 509).
 

7. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #7 : Ožujak 24, 2009, 09:05:51 »
8. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #8 : Ožujak 24, 2009, 09:07:32 »


"Gospić"

Stari grad, veliki logor, pun vojske ustaša i domobrana, a i domaće milicije. Stanujem kući vis a vis pošte s drugim častnicima. Opet se čuje pjesma oružja. Imam preuzeti 34. ust(ašku) bojnu bojnika Delka 34 . Čujem, da su dobri borci, ali bez discipline. Vidjet ću .. Danas na večer išao sam na korzo, dosta je živo. Ima svašta i za pogledati. Opazio sam, da je skupoća velika.
4. sam preuzeo formalno bojnu, Delka nema na dopustu je i dobio sam zadatak da krenem u nasilno izviđanje 5. III. prema Divoselu.

7. III. 35
     
Rano u jutro krenuo sam 5. III. prema Divoselu. Imam dobre častnike: Furlana 36 ,4. s(satnija), Jelaču I. 37 Dubrić 38 2. i 3. Župan 39 . Dan je bio lijep. Smeta me dovoljno nepoznavanje terena, borim se s kartom, ali je išlo. Razmjestio sam dobro satnije i krenuo 4. i 1. sat cestom na Rizvanušu pa na Divoselo, da izbiju na Debelu gl(avu) k. 428. Sa ostale 2 satnije krenuo sam tokom rieke Like.

_______________________________________
34 Delko Bogdanić, pričuvni bojnik, do siječnja 1943. zapovjednik II. lovačke bojne, a potom imenovan zapovjednikom XXXIV bojne 4. stajaćeg djelatnog zdruga s tim da je bojnu tek trebao ustrojiti. U ožujku 1943. XXXIV bojna je imala po popisu 13. časnika, 77 dočasnika i 653 vojničara -ukupno 743 pripadnika , dok ih je na mjestu bilo stotinjak manje. (HDA, Ustaška vojnica, XXXIV bojna, br. 76/taj. i br. 17/1943.).
35 Borbe za Lovinac koje Hübl u svom dnevniku datira od 5. do 10. ožujka, trajale su od 14. do 19. ožujka 1943. Pod naletom 1. brigade 6. divizije NOV i PO Hrvatske posada napušta Sveti Rok 15. ožujka i sklanja se u Lovinac. Predhodno osvojivši Željezničku stanicu Raduč, 9. brigada napada Lovinac. Nakon nekoliko neuspješnih napada brigada odustaje od napada 19. ožujka. U isto vrijeme 2. brigada je sprečavala intervenciju iz Gospića i Medka. (O tome Đ. ORLOVIĆ, Šesta lička proleterska divizija, 145-151.; M. PETRIČIĆ, Šesta lička divizija od 4. neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus, str. 221.); Zbornik, svezak V, knj. 13, dok. br. 33, 59,86, 139, 140.)
36 Franjo Furlan, ustaški poručnik, zapovjednik 4. sati 34. ustaške bojne, radi hrabrog držanja u borbama oko Gospića i kod partizanske opsade Gospića izvanredno promaknut u čin natporučnika 13. lipnja 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 2811943., str. 1047.) te je dva puta odlikovan Malom srebrnom kolajnom Ante Pavelića za hrabrost (Vjestnik MINORS-a br. 3311943., str. 1253 i br. 4911943., str. 1775.
37 Ivan Jelača, zastavnik. Prije kao časnički namjesnik ličke udarne bojne odlikovan za hrabro držanje u borbama u svibnju 1942. kod Brušana, Ličkog Novog, Žabice, Počuće i na Oštroj (Vjestnik MINORS-a br. 34114. listopad 1942., str. 981.)
38 Teško čitljivo. Prezime Dubrić ne navodi sc u popisu časnika Ustaške vojnice.U Vjestniku MI¬NO RS-a br. 33 od 1l. kolovoza 1943. na str. 1253. objavljena je odredba o odlikovanju Malom srebrnom kolajnom Poglavnika Ante Pavelića za hrabrost, Dorčić Stjepan, ustaški pomčnik 2. sati 34. bojne. Istom kolajnom odlikovanje i
Dorčić Nikola , zapovjednik 3. sati 34. bojne (Vjestnik MINORS-a br. 49/1943., str. 1775.).
39 Krešimir Župan, pričuvni ustaški zastavnik, promaknut u čin poručnika 13. lipnja. 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 24/1943., str. 894.) i odlikovan Malom srebrnom kolajnom Ante Pavelića za hrabrost (Vjestnik MINORS-a br. 49/1943., str. 1775.).


9. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #9 : Ožujak 24, 2009, 09:09:26 »Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -

10. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #10 : Ožujak 24, 2009, 09:10:56 »


Ispred jednog gaja došlo je do prvog okršaja. Bog me je čuvao, imao sam veliku sreću, dobio sam štrajf po desnoj slepočici. Od udarca pao sam unesvjest, a koliko sam u njoj ležao nije mi poznato. Probudivši se vidio sam nad sobom svoje stare vojnike i u očima suze. Među vremenu, videći ustaše, da sam pao, mislili su da sam poginuo, pa su jumuli ko bijesni. U par kuća koje su tu bile našli 17 part(izana naoruž(anih) pobili odnjeli oružje i čekali što će biti. U toj 34. bojni ima jedan čitav sat iz moje bivše 5. ličke. Čuvši da sam zdrav, nastalo je klicanje i veselje. Izdao sam zapovjed za pokret napred u desno, da se sastanem s Furlanom, koji je na svom putu vodio dosta oštru borbu. U 3 h smo se sastali:
Rezultat 24 mrtva part(izana) s oruž(jem) - naš 1 mrtav i 2 ranj(ena). U 4 h smo došli u Bilaj. Na pola puta me sreo puke(ovnik) Servaci, koji začuvši, da sam pao krenuo odmah na teren. Zagrlio me vidio sam mu suze. Cjelu večer bio s menom. Osjećam bolove u glavi već su 2 dana. Od metka je ostao samo crveni trag i nateklina.
Naš podhvat bio je demonstrativnog karaktera, jer nam je bio cilj da drugim putem doturimo hranu posadi u Lovincu (Baljku) koji se bori već 2 dana.40
 
6. III. Kolona nije mogla dalje od Medka. Part(izani) zaposjeli cieli put i brane pristup prema Lovincu. Zaposjeli Bogunicu, Šušnjaricu i okolne vrhove. Zapovjed je pod svaku cienu probiti se. Iz Lov(inca) se čuje gruvanje bacača i topova. Naši nemaju tog oružja. To su partizanski. Na Bog(unicu) navaljujemo cieli dan. Nemožemo napred. Malo nas je 3 sat(i). Protiv nas 2 brigade. Imadu teško oružje. Ser(vaci) pozvao 32. i 33. bojnu, te 2. lovačku. Pokret izvršen noću, od 5 - 6. i na 7. III.

7. III.

Danas bio odlučan dan. Delko preuzeo cjelo zapovjedničtvo. Njegovim dolaskom podigao se moral ljudi.41/sup] Vidi se vojnik. Moja bojna ima nalog da sa 3 sati napadne Bogunicu sa strane pruge i da se sa te strane zaštite od napada. Napad je počeo u 6 h u jutro. Jer je bio sumrak i maglica. Prvi sat pod zap(ovjedništvom) maloga P. privukli se do ispod vrha Bogunici: bombama istjerali braću. Zap ovjednik) 1. sati ludo hrabro jurišao napred i na nož i u toj borbi je ranjen u desnu ruku. Uspjeh je bio dobar uz naše gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih izbačeni su part(izani) iz položaja. 32. Mesićeva42 u isto vrijeme je napadala u širokom luku uz Velebit, a naši tankovi sredinom. No oni su naišli na tvrdoću jer su "braća" tukla protukocem i jedan oklopnjak onesposobili. Ubijen strielac, a vozač ranjen. Ko biesni napali s brda, htjedoše se dočepati tih kola, a Furlanova sat s teškim strojnicama udara s boka. Vidio sam kako vuku mrtve i ranjene, ali ipak nam je uspjelo odbiti ih i kola dovući na naše postave.43  

8. III.

Bogunica u našim rukama. Pokret prema Šušnjarici. Cijelu noć ćuli smo gruvanje iz Lovinca. Jučer kao i danas letjeli su iznad nas avioni i naši i tal(ijanski) Bombardirali su položaje partiz(ana). Za svako brdo, svaki šumarak vodi se borba. No ide se napred. Nalazim se na lievom krilu sa svojom bojnom. .......   u daljini vidim "Zir" (brdo). Ono je iznad Lovinca. Došli su i naši topovi. Šaljem izvještaj kuda neka tuku, jer vidim iz brda kuda se povlače razbijeni partiz(ani). Prva salva od 4 naboja, predaleko, dočim 5. naboj pogodio stanicu Raduč u koju su se sklonili part(izani) ispred zrakoplova. Bježe van, na cesti se vide 2 zaprege koje vuku 2 protukolca. Dogledom sam pratio i gle čuda 6. hitac kao grom udari na cestu, rekao bi 1 m. ispred konja. Vidio sam samo kako je konj i čovjek koji (je) vodio odletjeli na stranu, a i top. Konj i čovjek se nisu podignuli a izgleda da je top bio uništen.

_____________________________________
40 Ventura Baljak, ustaški bojnik Poglavnikove tjelesne bojne. Do 26. ožujka 1943. zapovjednik je XXXI bojne u Lovincu, a potom je imenovan zapovjednikom XXXII. bojne (HDA, Ustaška vojnica, IV. stajaći zdrug, zapovied br. 16/26. ožujak J 943.).
41 Delko Bogdanić imenovanje sredinom ožujka zapovjednikom IV. staćeg zdruga.


11. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #11 : Ožujak 24, 2009, 09:13:14 »


9. III.

Utvrdili se preko noći na položaju. Imali smo sve dane liepo vrieme, ali vrlo hladne noći. Krenuli odmah u zoru dalje, da si prokrčimo ostatak puta do Lov(inca). Po noći nismo čuli više nikakvu buku i pucnjavu. Tjeskobno nam je pri duši. Neznamo što je s našima. Naši prolaze oprezno cestom u zaštiti 2. lovač(ke) dome(obranske) bojne. Cesta posipana minama i vade se iste oprezno. Ležao sam s ljudima na koti 654 i gledam prema Zim i Ploči Opažam pokrete partiz(ana) prema Lovincu. Gledao sam s brda i pokret naših. Iz Lovinca se ne čuje ništa, kao daje sve izumrlo. Što je? Tko je unutra? To me pitanje cjelo vrijeme mučilo. Gledam dvogledom i vidim blizu crtu partizana oko 250 - ispod Zira u pokretu prema Lov(incu) 2 km. i naše još udaljene do stanice 3 km., a do mjesta još 4,5 km. Šaljem brzo teklića i izvještavam zapovjednika o skupljanju partiz(ana), da ih rastjera topovima.

Gle čuda, s 5 dobro nišanjena hitaca uspjelo je našima da ih razjure. U 3 h poslije podne 3 .sat pod zap vjedništvom) pomčnika Dorčića ušli su u Lovinac stanicu44. Iza toga odmah su krenuli prema samom mjestu i gle čuda nikoga nema. Baljak je tokom noći napustio mjesto i stanicu, a da zato partiz(ani) nisu znali. Na postavama nađene su dvije teške strojnice i 3 sanduka naboja. Sami stanovnici nisu znali, da je stanica napuštena. Ostala je samo posada iznad crkvice. Zašto je napušten Lovinac? Nije nam jasno. Vidjet ćemo. Saznali smo, da se posada probija preko Velebita na more.

10. III.

Ostao sam na položaju čitavu noć. Čuvam spoj. Cijelo vrieme prolaze kamioni puni hrane i municije. Određeno je, da u Lovincu ostane 33. bojna (Rubčića45) i 1. vod 4. sati 34. bojne s 4 teške strojnice i 1 top. Na položaju smo ostali cjeli dan. Hrane dovezeno za 20 dana i dovoljno naboja.
Dobri borci i dobri časnici.

11. III.

Toga dana počeo povratak. Ja sam još ostao taj dan u Medku. Medak- sijelo lojainih četnika, vrlo dobro utvrđen46. Oko sela rovovi, bunkeri i žica. Kao posadu čini 200 četnika, oni daju posadu i na dominantnom briegu "Mala Bogunica". U selu se nalazi i jedna satnija domobrana i 1 satnija ustaša. Još uvijek vlada nepovjerenje, ali to hoće izgladiti vođa četnika Teslić. Izgleda, da će uspjeti. Oni su (četnici) nemilosrdni prema svojim suplemenjacima koji surađuju s partizanima. Mi smo prema njima vrlo taktični, ali i vrlo oprezni.
 
12. III.

Tokom toga dana povratili smo se u Gospić. Bojne su dobile odmor. Rezultat je 14 mrtvih i 34 ranjena. Kako čujem partizani su već presjekli vezu s Lovincem. S njime imamo vezu još samo krugovalom. Čujemo da se Rubčić utvrđuje. Pametan je on i oprezan. Čuje se da će Servaci biti premješten. Dobio sam od kuće veselu vijest, moguće će biti povećana porodica. Bog daj da se to dogodi i da to doživim. Bog mi očuvaj Bebicu.

_________________________________
42 Milan Mesić, ustaški poručnik, zapovjednik je XXXl. ustaške bojne i kao takav odlikovan je Vojničkim redom željeznog trolista IV. stupnja 1. lipnja 1943. (Vjestnik MINORS-a br. 24/ 1943., str. 887.)
43 Ova borba bila je 15. ožujka. Postrojbe iz Gospića dočekao je 1. i 4. bataljun 2. brigade Šeste ličke divizije.
44 Nikola Dorčić, ustaški pomčnik. zapovjednik 3. sati 34. bojne.
45 Nikola Rubčić. ustaški natpomčnik.
46 Zapovjedništvo operativnog područja "Lika" zaključilo je 6. ožujka pismeni sporazum s "Medačkim četničkim odredom" (HDA, Zapovjedništvo 2. oružničke pukovnije. JS 343/taj. 1943.). Vjekoslav Servatzy izjavljuje na saslušanju u OZN-i u Zagrebu, 26. svibnja 1945. godine "Tada sam isto sklopio jedan pakt sa četnicima o ne napadanju, i to samo sa četnicima iz Medka, gdje ih je bilo oko 300." (HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigumosti SRH. 013.4.3.).


12. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #12 : Ožujak 24, 2009, 09:14:24 »


13. III.

Počeo sam s reorganizacijom bojne. Postavljen sam za člana priekog suda, nad dva zločinca nažalost ustaše, koji su izvršili zvjerski zločin. Jedanje rođak Frkovića, a drugi neki krojač. Obojica osuđena na smrt vješanjem . Vješanje se imalo obaviti na trgu u 4 h poslije podne. Prijatelji njihovi pobunili ustaše i prikazali im drugačije zašto su osuđeni, nego što je. Nije se mogla pročitati ni osuda. Samo hladnokrvnosti Delka i nas nekolicine častnika ima se zahvaliti što nije došlo do krvoprolića. Zločinci su oteti i nahuškana rulja ih odvukla u svoju vojarnu u novu gimnaziju.
Delko i ja otišli smo za njima. Koliko je Delko obljubljen vidjelo se po tome, da ljudi bijesni, divlji spremni na sve počeli su plakati, kad su vidjeli što su učinili i kako su osramotili cjelu hrvatsku vlast pred nekoliko Talijana, koji su ostali kao veza između nas i njihova zapovjedničtva. Predali su nam obojicu i mi smo ih odveli u zatvor.

14. III.

Danas u jutro su obješena obojica zločinaca47. Visjet će 3 dana na stupovima na uzletištu. Nedelja, ali težke vijesti od Otočca - Talijani ga napustili. Vodi se borba oko Lešća i Perušića. Napadaju jake snage partiz(ana). Lešće brani željez(nička) dom(obranska) bojna, a Perušić opet 32. bojna. Čuo sam da ću preuzeti 9. bojnu novačku od stk. Kmenta48, 34. ću predati nadporučniku Pavičiću.

15-16, 17-18 i 19. prošli su u miru. Samo dolaze vijesti o borbama oko Lovinca koji je dobro utvrđen i Perušića kojeg brani Mesić. Predao 18. III. bojnu Pavičiću formalno. Vršio vježbe s 34. (bojnom) prema Smiljanu.

20 - 21. III.49

Primio nalog da krenem 19. III. s bojnom u susret koliji od 60 kola, koja voze žito iz Karlobaga. Krenuo sam navečer u 5 h prema Brušanima. Zadatak: Prenoćite u Brušanima, potom ujutro krenuti dalje prema Oštarijama, pričekat sva kola i potom se kao zaštita vratiti u Gospić. Izvan grada sam odmah razvio bojnu u borbeni red i to je bilo dobro. Opet me spasio moj instinkt. Ispred Rizvanuše, predhodnica naišla na zasjedu od 10 partizana. Vođa bio dovitljiv i na pitanje tko ide snašao se i rekao "12 brigada" .. (?) ljudi. Zasjeda se dala nasamariti izašla na cestu i moji ne budi lieni udri - 6 ostalo mrtvih. Nakon te "pauze" krenuli smo oprezno dalje. Spusti se mrak i oko 9 h došli u Brušane. Tu se nalazila 12. p.p. željeznička "skakavci".50 Zapovjednik bojne bojnik  ....   , rekao mi da dadem ljudima odmor i da se bez brige legnu.

Neznam što mi je bilo, no nakon intermeca na putu, razmjesti sam bojnu na 3 dijela. Kao da me sam Bog nadahnuo, na tu opasnost, makar se malo bojnik ljutio što sam nepovjerljiv.

_____________________________
47 Ovaj događaj potvrđuje Vjekoslav Servatzy na saslušanju u OZN-i u Zagrebu, 26. svibnja 1945. godine "[. . . ]desio se jedan slučaj da su dvojica ubili dve Srpkinje, skinuli im zlatne zube, prstenje i novac, te ih zakopali. Poslije velike muke, dao sam ih objesiti[. . . ]"  (HDA, Zbirka dokumenata Službe državne sigurnosti SRH, 013.4.3.).
48 Maks Kment, ustaški satnik, zapovjednik 6. pripremne bojne i pobočnik Vjekoslava Servatzyja, zapovjednika Operativnog područja Lika.
49 Partizanski napad na Brušane kojeg ovdje dosta vjerno opisuje Hübl zbio se 26. na 27. ožujka. Napala je 9. brigada 6. divizije. Vidjeti više o tome: Zbornik, sv. V, knj. 13, dok. br. 183 i knj. 14. - dok. br." I i Dnevno izvješće Glavnog stožera Orsa NDH br. 88/29. ožujak 1943.
50 I. lička stražarska željeznička bojna.
51 Zanimljivo je da Hübl kao ni zapovjednik bojne u Brušanima nije bio upozoren da se sprema napad partizana. Naime, u izvješću zapovjedništva Operativnog područja Lika od 27. ožujka upućenog Operativnom odjelu Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH između ostalog se navodi "Doglasnim izvješćem saznalo sc je da će jedna grupa od 600 odmetnika napasti Brušane. Radi toga upućena je 26. ožujka pred mrak jedna bojna u Brušane kao pojačanje." (Zbornik, sv. v., knj. 13., dok. 183.)
 

13. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #13 : Ožujak 24, 2009, 09:18:02 »


Prvi i drugi sat sam stavio na blokadu prema Oštarijama, 3. satu sredinu sela, a 4. (sat) Furlana na blokadu prema Gospiću.
Oko11l sati nastala pucnjava u selu i zapaljene su kuće oko crkve u sredini sela. Dojuri mi teklić i dojavio, da su partiz(ani) prodrli u selo i da mi je razjurena 3. sat. Videći opasnost prisilio sam bojnika, da je izdao nalog o zatvaranju sela u dvije pole. Sretan sam bio kad sam čuo vatru od Gospičke blokade i time sam znao, da se moja 4. sat s jednim satom bori.

Veza preko sredine nije se mogla provesti jer je prostor bio vrlo rasvjetljen i brisan. Prema kasnijim izviđajima provalilo je oko 80 partizana. Junačtvom jednog vojničara 3. sati i .. (?) kuhara domobranske bojne uspjelo im je zadržati s jednom strojopuškom partizane, da nisu provalili i zauzeli magazin s municijom. Borba je trajala do dana. Partizani se povukli i ostavili na poprištu 10 mrtvih, među njima 1 komesar i 1 komandira čete, 1 strojopuška (tal) i nekoliko pušaka i drugo oružje i naboje.52 Preko dana su napucavali. Iz Gospića su došli tenkovi i vratila se 3. sat koja se u panici povukla izvan žice na brdo i odanle vodila borbu s partizanima. Tokom dana sam poslao 2 satnije u pravcu Oštarija, za osiguranje. Čitav dan je trajao prevoz. Ostao sam još čitav jedan dan u Brušanima. Sama ta domobranska bojna nije loša, ali mi se častnici ne sviđaju. Satnik Š.K. mi nije nimalo simpatičan. Moguće radi toga jer je riđi i jer previše pije. Tokom te noćne borbe partizani su provalili baš na njegovom sektoru odbrane, a sama njegova odbrana nije mi se sviđala. Iz njegove kancelarije odnijeli su partizani 12 pušaka i 4 sanduka naboja. Malo ću na njega pripaziti.

22.23 III.

Dne 23. III. sam se vratio u Gospić. Predložio sam zapovjedniku da se posada iz Brušana izvuće iz kotline i digne na obližnja brda, da se posiječe šuma i načine bunkeri po obroncima. Imam predosjećaj da će netko stradati u Brušanima. Dosada me još nikada prevario moj predosjećaj . Predao sam nadp(oručniku) Pavičiću sasvim bojnu i preuzeo IX. novačku bojnu. 53 Puk(ovnik) Servaci je smjenjen i na njegovo mjesto je došao puk(ovnik) dom( obranski) Gustović.54  Bila oprostna večera.


Zbog velikog reduciranja veličine fotografija je niske kavalitete
- Klikni da se poveća i bude čitljiva -

Tokom 24-27 III.

Žalosna vijest bojna domobr(ana) u Lešću se predala i predao je
Bojnik ......
55

Ujutro 24. tražila pomoć, ona je krenula ali je već bilo gotovo.
Ne preostaje ništa drugo nego pojačati Perušić. Izvršen napad na Kulu. Borba trajala cijelu noć. Patriz(ani) odbijeni unatoć navale s tenkovima. 56 Prekinut promet s Karlobagom. Napadnuta auto kolona. Mrtav moj rojnik iz stare 7. satnije. Svih 30 sam unapredio u rojnike. Oko nas se stišće okvir.57  Već par puta napadnut Medak. U Gospiću dolazi sve više izbjeglica. Jedan moj sat (1) drži želj(ezničku) stanicu Gospić, a 1. vod Podoštru.

_________________________________
52 Prema izvješću štaba 6. divizije od 1. travnja 1943. upućenog štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske. U napadu na Brušane 9. brigada imalaje 5 mrtvih, 7 ranjenih i 2 nestala. (Zbornik, sv. V.knj.14,dok. 1)
53 Hübl je 26. ožujka 1943. imenovan zapovjednikom IX. (novačke) bojne, a umjesto njega zapovjednikom XXXIV bojne imenovan je ustaški nadpomčnik Ivica Pavičić. (HDA, Ustaška vojnica, IV. stajaći zdrug, zapovied br. 16126. ožujak 1943.). Primopredaja je obavljena 27. ožujka (HDA, Ustaška cojnica, XXXIV. bojna, Urudžbeni zapisnik, ur. br. 392.).
54 Artur Gustović, zapovijednik Operativnog područja Lika od 6. travnja do 9. srpnja 1943. kada da nasljeđuje pukovnik Mirko Zgaga .
55 Posada u Lešću predala se 1. travnja nakon akeije 9. brigade 6. divizije NOV-a (oko 1.000 partizana). Prema izvješću štaba 6. divizije zarobljeno je 438 časnika i domobrana, 3 domobrana su poginula, a nekoliko je ranjeno. (Zbornik, sv. V. knj. 14., dok 11). Zapovjednik bojne u Lešću bio je Ivan Bumber (HDA, MINORS, Matični listovi).
56 Široku Kulu neuspješno je napala 2. brigada 6. divizije NOV i PO Hrvatske s 4 laka minobacača, protuoklopnimim topom i mitraljezom 15 mm (600 partizana)  8. travnja. U Kuli su se nalazili dijelovi XXXII. bojne (150 - 200 vojničara) (Zbornik, sv. V, knj. 14., dok 55.).
[b57 [/b] U Operativnom odjelu Glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva/Ministarstva oružanih snaga NDH od 1941. do 1945. godine svakodnevno su se izrađivala, na temelju pristiglih izvješća s terena, dnevna izvješća koja se predstavljala sumarni pregled vojničke situacije na području NDH. Zanimljivo je da se borbe oko Gospića koje opisuje Hübl od 5. do 31. ožujka u dnevnim izvješćima ni ne spominju što bi trebalo značiti da su one u Operativnom odjelu procjenjene kao sporadične. Tek se u "Dnevnom izvješću br. 90, po podatcima primljenim 31. III. 1943. godine do 9 sati" utvrđuje da je "stanje oko Otočca i Gospića  [. . .] ozbiljno." (HDA, Ministarstvo oružanih snaga NDH, Glavni stožer, Dnevna izvješća).


14. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
Marica
Administrator
*
Postova: 7768« Odgovor #14 : Ožujak 24, 2009, 09:21:52 »


28-31 III.

Nisam mogao pisati svaki dan. Imam mnogo posla. Vježbam ljude sam, a dobio sam 10 mladih domob(ranskih) vodnika iz Štokeraua. Odlični mladići. Bojna mi se oporavlja. Prije žalosni slučajevi bjegstva su vrlo rijetki. Pobjegne koji Primorac kući, ali ne među partiz(ane). Pao Smiljan, više puta tuku na malo uzletište. Kopaju se rovovi oko Gospića. Lovačka bojna smještena na putu od Brušana do Oštarija, tako isto i 34. (bojna) Partizani napadaju opet Lovinac, izgleda da će isti biti napušten.
 
Došao Baljak iz Karlobaga. Povlačio se s ljudima sve do Novigrada. Cijelim putem vodio borbu. Kao ispriku za napuštanje kaže da su sami ljudi počeli gubiti moral i tražiti povlačenje. No da li će mu to uzeti u obzir, to će mo vidjeti .....
Poslao sam kući neke svoje stvari, saznao sam, da sam odredbom Poglav(nika) premješten u Hrv(atsko) oruž(ištvo). Ista će izaći dok se vratim iz Gospića.

Travanj lO-IV.

Nisam 10 dana pisao. Zaboravio sam u poslu koji sam imao i u zbrci koja je nastala. Željeznička dom(obranska) bojna, koja je bila u Brušanima bila je premještena u Medak. Partizani napali na moju sat drugu u Bilaju.58 Pritisak je bio strašan, ljudi novaci nisu izdržali. Cijela je razjurena (por. Dedić). Neznam ništa. Nikakovih vijesti. Sreća što sam još ranije povukao Muratovu59 4. sat iz Medka. S Medkom govorimo samo na krugoval. Javljaju nam napad za napadom. Zrakoplovi nose municiju. Četnici i domobrani se dobro drže. Pokušanje prodor do Medka, ali nije uspio pošto je nemoguće prieći Liku kod Bilaja. Srušen most na cesti i željeznici. Kula je napuštena 60. Gospić je pun izbjeglica. Računa se, da se na nas obara 9. partiz(anska) brigada. Još prije prekida napušten je Lovinac te se stanovničtvo i ustaše povukli uz borbu. 61 Rubčić je zauzeo položaje od Gospića do Rizvanuše preko Oštre.Cilj nam je da imamo osiguran put sa morem.

Sad se opaža da je trebalo srušiti šumu iznad Brušana i na Takalici i po tim vrhovima postaviti jake posade. Svaki promet je vrlo opasan. Partizani pokušavaju prekinuti i tu zadnju vezu. Krug se oko nas stišće. No nadam se da neće doći do Bihaća. U većini smo ustaše. Pazim dobro na svakoga.

18. IV.

Opet prošlo tjedan dana. Krug se sve više stište. Žalosna i težka pojava. Domobranski satnik na kojeg sam sumnjao još za prošlog napada na Brušane izdao je domobrane i četnike. Zadnje su vijesti, da se razbijeni povlaće preko Velebita na more. Napušten Perušić i Lički Osik.62 Gospić još ima samo izlaz prema moru. Kako dugo. Mesić sa svojom bojnom drži rijeku Liku kod budačkog mosta. Gospić se užurbano utvrđuje. Kopaju se rovovi. Primio sam zapovjedničtvo odbrane sektora: Bolnica - vojarna - malo uzletište. Iz Zgb. dolazi streljivo zrakoplovima i težko oružje. Očekuju se težke borbe. Mi se častnici nalazimo svi na okupu i čitave dane smo kod jedinica. Ne dao Bog, da se ponovi Bihać.

Forsirani je promet s Karlobagom, samo da se što više civila prebaci. Kamioni puni građanskog stanovničtva. Moral unutar svega toga na visini. Seljaci muškarci javljaju se u miliciju. Vraćaju mi se neki ustaše od posade u Bilaju. Vratio se i sam zapovjednik Dedić. Te izvješćuje: u noći 9. III. napali paliizani sa vrlo jakim snagama na posadu. Tukli topovima i bacačima. Borba se vodila od 9 h na večer do 6 h u jutro. Pred jutro je uspjelo provaliti partiz(anima) u redove boraca. Pale su obje gradine i nastala zbrka. Onje skoro pao u njihovo robstvo, ali se spasio skokom u rijeku Liku. Po vodi je išao gotovo 1 km. Spasio ga jedan seljak koji ga sakrivao dva dana.

Satnija se razbjegla, nešto ih je mrtvih i zarobljeno. Oružje je uglavnom uništeno. Osim njega vraćaju se svaki dan po 1,2 i više. Uskrs pred vratima, Bog zna kakav će biti. Ne pišem kući ništa o težini položaja, samo da mi žena previše ne strahuje.

______________________________________
58 Bilajje napadnut i osvojen 22. travnja. (Zbornik, sv. V, knj. 14, dok. 109.).
59 Zdenko Murat, pričuvni ustaški zastavnik. Promaknut u čin poručnika 13. lipnja (Vjestnik MI¬NORS-a br. 2411943., str. 894, a 27. srpnja 1943. odlikovan Malom srebmom kolajnom Poglavnika Ante Pavelića za hrabrost kao zapovjednik 2. sati 34. ustaške bojne (Vjestnik MINORS-a br. 33/ 1943., str. 1253.).
60 Široka Kula  je nakon teških dvodnevnih borbi pala 20. travnja.
61 Lovinac je napušten 15. travnja.
62 Perušić i Lički Osik napustile su XXXI. i XXXIII. bojna 23. travnja.


15. od 26
Evidentirano

Jedna ruka drugu pere
 Str: [1] 2
  Ispis  
 
Skoči na:  

Pokreće MySQL Pokreće PHP CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved. Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!