CRO-eu.com

Hrvatska => Zadarske plemićke obitelji => Autor teme: Marica - Studeni 11, 2008, 12:10:12Naslov: Zadarske plemićke obitelji i njihovi grbovi
Autor: Marica - Studeni 11, 2008, 12:10:12

ZADARSKE PLEMIĆKE OBITELJI I NJIHOVI GRBOVI

Obrada grbova zadarskih plemića temelji se najvećim dijelom na arhivskoj građi koja se čuva u Državnom arhivu u Zadru. Uz pojedinačne dokumente s grbovima i pečatima, među najvažnije heraldičke izvore spadaju heraldički spisi koji se sastoje od četiri sveska knjiga i 77 svežnjeva spisa, a obuhvaćaju razdoblje od 1816. do 1887. godine. U ovom fondu čuva se građa koja se odnosi na plemstvo cijele Dalmacije.

Uz dokumente iz XIX. st. tu se mogu naći i prijepisi spisa iz ranijeg vremena, koji su služili pojedinim plemićima kao dokazni materijal u traženju plemstva od Austrije.

Uz molbe, žalbe, vladine okružnice i ostale dokumente čuvaju se i brojni grbovi koji su bili priloženi molbama plemića. Posebno je važan 5. svežanj, koji sadrži grbove onih obitelji kojima je plemstvo potvrđeno zajedno s grbom, i 6. svežanj, što sadrži grbove plemića kojima plemstvo nije potvrđeno.

Zahtjevi svih zadarskih plemića bili su zadovoljeni, što nije slučaj s plemićima ostalih dalmatinskih gradova.

U istom se arhivu čuva rukopis povijesti obitelji Benja koji ima rodoslovlje na kojem je prikazano nekoliko grbova obitelji s kojima su se Benje ženili.

Međutim, ovim grbovima treba pristupiti s oprezom jer su neki od njih samo pokušaj rekonstrukcije starog grba, na primjer grba Galellija.

Građu u Državnom arhivu u Zadru, i ostalim arhivima, uglavnom samostanskim, upotpunjuju plastični prikazi grbova na arhitekturi u samom gradu i okolici. Grbovi se nalaze na svjetovnoj i na sakralnoj arhitekturi. Sačuvani su grbovi plemićkih obitelji, crkvenih dostojanstvenika, predstavnika vlasti i grbovi nepoznatih vlasnika. U lapidariju Narodnog muzeja u Zadru nalazi se bogata zbirka kamenih grbova poznatih i nepoznatih vlasnika.Autor:

Jelena Kolumbić
Zadar
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Zadar 1911-logo.jpg)


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.