CRO-eu.com

Lička prezimena => O => Autor teme: Marica - Listopad 09, 2008, 21:27:04Naslov: ORESKOVIC ili ORISKOVIC
Autor: Marica - Listopad 09, 2008, 21:27:04

OREŠKOVIĆ ili ORIŠKOVIĆ

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Oreskovic-1.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Oreskovic-1.jpg)

ŠTIT: Štit razdijeljen u dva srebrna i dva crvena polja: u 1. i 3. srebrnom (bijelom) polju na zelenom tlu zelena krošnja stabla s plodovima; u 2. i 4. crvenom polju zlatni lav u desnoj šapi drži mač, a u lijevoj odrubljenu ljudsku glavu s brkovima.

NAKIT: Iznad štita, iz okrunjene kacige između dva crna orlova krila izrasta isti lav kao u štitu.

PLAŠT: Crveno - srebrni i crveno - zlatni.110

Osim ovoga grba, postoji još jedan grb, također razdijeljen na crvena i srebrna polja: u 1. i 3. crvenom polju zlatni lav u desnoj šapi drži sablju, a u lijevoj odrubljenu tursku glavu; u 2. i 4. srebrnom polju na zelenoj podlozi zelena krošnja stabla. Iznad štita, iz zlatne okrunjene kacige proviruje, između dva crno - srebrna orlova krila, zlatni lav sa srebrnom sabljom u desnoj šapi. Plašt je zlatno - crveni i srebrno-zeleni.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Oreskovic-2.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Oreskovic-2.jpg)

Austrijsko barunstvo

U povijesnim dokumentima ovo se prezime javlja i u obliku Orišković, a svakako dolazi od riječi orah ili oreh.

Plemstvo i grb dodijelila je carica Marija Terezija u Beču, 23. svibnja 1761. godine graničarskom časniku i zapovjedniku Matiji Oreškoviću s predikatom "Breithen - Thurn".

Barun Toma-Tomas Orešković (Orišković) bio je zapovjednik Ličke graničarske pješačke pukovnije od 1786. do 1788. godine. Kao pukovnik Ličke pukovnije, zbog vojničkih je zasluga promaknut u Red viteza Marije Terezije.
Godine 1788., pri opsadi grada Novoga na rijeci Uni u Bosni i Hercegovini, pridonio je porazu turskih snaga koje su prodirale iz smjer Blagaja. Iste je godine, kao pukovnik austrijske vojske, premješten u Đurđevačku pješačku pukovniju u kojoj je i završio svoju vojničku službu kao istaknuti austrijski časnik.

U Gackoj se ovaj rod spominje prvi put u popisu haramija tvrđavnog naselja Otočac iz 1644. godine.

Vjerojatno su u Otočac doselili nakon 1551. godine iz Grižana ili Ogulina. Izvorni oblik prezimena je Orišković, a o tome svjedoči i povijesna isprava iz 1645. godine u svezi s omeđivanjem posjeda u brinjskom kraju, u čemu, od strane Otočca, sudjeluje otočki vojvoda Jurko Orišković.

Neki smatraju da su se Oreškovići doselili u Gacku i Otočac iz Gorskog kotara. Oko 1672. godine Oriškoviće nalazimo u Prozoru, a oni su se doselili iz Otočca.

U popisu tvrđavnog naselja Otočac i Prozor 1701. godine zabilježeni su Oriškovići koji su davali vojvode, satnike i niže časnike.

Oko 1701. godine sele se u Pišać kod Udbine, a iz Sinca naseljavaju područje Vrhovina i Babina Potoka zajedno s obitelji Tonković.

U 17. stoljeću, kadje mnogim otočkim rodovima bila podijeljena zemlja u okolici Otočca, Oriškovići su živjeli u Obilju, Prozoru, Lešću i Sincu.

Prema popisu stanovništva iz 1706. godine, oni su bili najjači rod sa sedam kuća.

U 18. stoljeću, nakon oslobođenja Like i Krbave od Turaka, naseljavaju se u Široku Kulu, Oreškovića Varoš i Osičko Novo Selo, a prema popisu iz 1712. godine Oreškovići su zabilježeni, zajedno s drugim otočkim rodovima, i u Perušiću kao naseljenici iz Gacke, odnosno Otočca.

Prema popisu stanovništva iz 1930. godine, u Gackoj je bilo oko 120 obitelji Orešković, a u cijeloj Lici oko 70.

U to ih vrijeme nalazimo iseljene na područja Slunja, Gline, Petrinje, Siska, Kutine, Čazme, Bjelovara, Đakova, Požege, Vukovara, Slatine, Virovitice, Pakraca, Gradiške, Vinkovaca, Našica, Valpova, Miholjca, Grubišinog Polja i Slavonskog Broda.111

Oreškovići su bili visoki časnici krajiške vojske na dugoj granici prema Turskoj. Zbog vojničkih zasluga bili su promaknuti u plemićki stalež s pravom uporabe grba.

Poznati su zapovjednici otočke utvrde i grada Otočca Jurica i Matija Orešković. Jedan iz roda Oreškovića bio je oko 1672. godine porkulab u Prozoru.

Toma Orešković bio je upravitelj otočke župe 1774. godine.

_______________________________________
110 Original grbovnica s grbom nalazi se u Arhivu plemstva u Beču.
111 Stjepan Pavičić, nav. dj., str. 143.-145, 178, 179, 184, 189, 213, 234. i 235.


LITERATURA:

Rudolf Horvat, Lika i Krbava,
MH, Zagreb 1941.
Bojničić, 1899., 134., T. 98.(1)
Pavičić Stjepan, 1962., 277.
Ljubović Enver, 2001., 145.-146.
Ljubović Enver, 2003., 201.-202.
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Odlikovanje KuK-2.gif)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/73%7E1.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/73%7E1.jpg)

Vidi > http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=54.0


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.