CRO-eu.com

Lička prezimena => M => Autor teme: Marica - Listopad 08, 2008, 23:20:52Naslov: MUDROVCIC
Autor: Marica - Listopad 08, 2008, 23:20:52

MUDROVČIĆ

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Mudrovcic.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Mudrovcic.jpg)

ŠTIT: U srebrnome štitu iz dna raste zlatni lav koji u desnoj šapi drži sablju.

NAKIT: Na okrunjenoj kacigi isti lav kao u štitu.

PLAŠT: Srebrni.

Grb s natpisom s nadgrobnog spomenika prefekta Brinja Franje Mudrovčića iz godine 1552. nalazio se u crkvi Sv. Franje.106

U prvome popisu vojne posade tvrđavnog ratničkog naselja Otočac iz 1540. godine zabilježeni su i Mudrovčići. Franjo Mudrovčić je te iste godine bio zapovjednik tvrđave i tvrđavnog naselja Otočac. Do druge polovice 16. stoljeća kao plemići živjeli su u Senju, gdje su zabilježeni u popisima vojnih posada iz 1540. i 1551. godine.

Franjo Mudrovčić bio je 10 godina zapovjednik utvrde Otočac, a nakon njega došao je iz Senja 1550. godine visoki časnik Andrija Tadiolović, koji se spominje u popisu vojne posade grada Senja još 1540. godine, kao upravitelj kaštela s 10 forinti stalne mjesečne plaće.

Jedna su od rijetkih starih otočkih obitelji koja se do kraja 17. stoljeća održala u tvrđavnom naselju kao stalni članovi vojne posade.

Mudrovčići su stara hrvatska obitelj iz Gacke, Like i Krbave, gdje i danas žive u velikom broju.

Mnogi su članovi ove uskočke obitelji služili kao viši i niži časnici u vojnim posadama Otočca, Brinja, Senja, Brloga, Ledenica i ostalih mjesta u Gackoj, Lici i Primorju, tj. na području Senjske kapetanije.

Potkraj 17. stoljeća naseljavaju Kompolje, a, prema popisu iz 1712. godine, nalazimo ih u Ribniku, gdje su vjerojatno doselili iz Gacke.

Nakon protjerivanja Turaka zapisano je da je u Širokoj Kuli služio jedan Mudrovčić kao porkulab (kaštelan), jer su Mudrovčići iz Gacke tijekom 18. i 19. stoljeća bili poznate i iskusne časničke obitelji, pa su se nakon oslobođenja Like i Krbave od Turaka počeli naseljavati i na ta oslobođena područja.

Franjo Mudrovčić, najpoznatiji i najistaknutiji član ove uskočke obitelji, bio je prefekt grada Brinja  i potkapetan Senjske kapetanije.
 
U povijesnim se izvorima spominje i kao član poslanstva koje je putovalo u Beč da moli pomoć za obranu grada Senja od napada Turaka.107
On je u tome poslanstvu bio zastupnik vojnika - plaćenika senjske vojne posade. Ranjen je u borbama s Turcima, a od posljedica toga ranjavanja umro je 1552. godine.

Zasigurno je bio pokopan u nekom od sakralnih objekata izvan zidina Senja, anakon gradnje crkve Sv. Franje njegovo je tijelo s nadgrobnom pločom bilo preneseno i pokopano u ovoj crkvi.

Poznat je i Nikola Mudrovčić, svećenik iz Brinja koji je oko 1780. godine bio svećenik otočke župe. Kao stari otočki rod, potomci ove stare uskočke časničke obitelji, prema popisu stanovništva iz 1930. godine, živjeli su u Otočcu, Ribniku, Sisku, Našicama, Gradiški, Slavonskom Brodu i okolici Čazme. U te su se krajeve iselili početkom 20. stoljeća u potrazi za boljim uvjetima života.

_________________________________________
106 Ova je crkva tijekom bombardiranja u kolovozu 1943. godine razrušena do temelja, pa se kamene nadgrobne ploče s grbovima i natpisima iz ove crkve danas nalaze u dvorištu Župnog ureda u Senju.

107 Radoslav Lopašić, Spomenici Hrvatske krajine, II.., Zagreb 1899., str. 277.

LITERATURA:
Bojničić, 1899., 127., T 92
Pavičić Stjepan, 1962.,277.
Ljubović B.-Ljubović E., 1996., 18.
Ljubović Enver, 1998., 118.
Ljubović Enver, 2001., 139.-140.
Ljubović Enver, 2003., 193.-194.
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Hljem-1.gif)
Uskoci su živjeli u slobodnim utvrđenim gradovima koje Turci nisu mogli da osvoje: Klisu iznad Splita, Senju, Ravnim Kotarima kod Zadra i odatle upadali, “uskakali” na teritorije koje su držali Turci, paleći njihove hanove, pljačkajući i otimajući sve što im je dolazillo pod ruku. Treba znati da su uskoci bili, u određenom periodu, i velika sila na moru.

http://povijest.net/index.php/Hrvatska-u-novom-vijeku/Senjski-uskoci-pomorske-operacije-1.html


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.