CRO-eu.com

Turizam - Dođi, da ti pokažem moju Hrvatsku => Lika - 60 minuta do raja - 60 Minuten bis zum Paradies => Autor teme: Marica - Srpanj 05, 2008, 14:25:07Naslov: Novalja
Autor: Marica - Srpanj 05, 2008, 14:25:07

Novalja

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%282%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%284%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%286%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%288%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%289%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2810%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2811%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2812%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2813%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2814%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2815%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2816%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2817%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2818%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2819%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2820%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2821%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2822%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2823%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2824%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2825%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2826%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2827%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2828%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2829%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2830%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2831%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2832%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2833%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2834%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2835%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2836%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2837%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2838%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/normal_Novalja-60_minuta_do_raja-Marica_2008_%2839%29.jpg)

Povećane fotografije u galeiji > http://cro-eu.com/galerija-fotografija/index.php?cat=30


Naslov: Odg: Novalja
Autor: Marica - Siječanj 03, 2011, 11:32:58

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Otok%20Pag-Zgrade%20novog%20doma%20zdravlja%20u%20mjestu%20Novalja-29_12_2010.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Otok%20Pag-Zgrade%20novog%20doma%20zdravlja%20u%20mjestu%20Novalja-29_12_2010.JPG)
Zgrade novog Doma zdravlja u mjestu Novalja.

Novalja je najpoznatnije mjesto na otoku Pagu, prostire se  gdje je u davnoj prošlosti bilo rimsko logorište a uz njega tamni, podzemni hodnik koji se još i danas vidi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Matične knjige za mjesto Novalja

R k 659—660 1801—1840 (s 1—16; na početku indeks; 1825 1845 (s 1—48
i 1 49—149). — J u 1. k hrv, 2. k tal. — P lt.

V k 661—663 1818—1840 (s 1—199); 1825—1845 (s 1—60); 1845—1857 (1 1—51; na kraju indeks). — J 1. k hrv, ostalo tal. — P lt.

M k 644—665 1825—1845 (s 1—230); 1845—1861 (1 1—103, na kraju, indeks). — J tal.

Kazalo R-V-M k 666 1825—1845 (s 1—36). — J tal.

R-rođenih, V-vjenčanih, M-mrtvih (MD)

Dr. Ante Strgačić: Inventar fonda matičnih knjiga
Državnog arhiva u Zadru

○ ○ ○ ○ ○ ○

Tito je boravio na Pagu i u Novalji 14. kolovoza 1960., 14. kolovoza 1964. i 29. kolovoza 1969.

Foto: Lidija, 29. 12. 2010.


Naslov: Odg: Novalja
Autor: Marica - Kolovoz 19, 2014, 22:22:10

Plaža Babe sjeverozapadno od Novalje

19. kolovoza 2014 – 16:00-19:00 sati
Autor fotografija: Jupi

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%283%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%283%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novlja-vodovodne%20cijevi.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novlja-vodovodne%20cijevi.jpeg)

… Ovo vam moram pokazati. Dalmoši umjesto da potkopaju ili djelomično rastave suhozid, oni vodovodnu cijev, tvz okitenku jednostavno prebace preko njega, i dalje opet ukopaju. … Jupi

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%281%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%281%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%282%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%282%29.jpeg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%286%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%286%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%285%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%285%29.jpeg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%284%29.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Plaza%20Babe%20%284%29.jpeg)  

____________

Dragi Jupi, meni najljepša fotografija je ona sa jednom runjavom i jednom glatkom nogom. Mislim da je već tu "jasna razlika" između 'jakog' i 'slabog' spola. Ali taj 'slabiji' spol nije tako lijen pa koristi aparat za brijanje za veću površinu kože.  
Hvala Bogu da oba spola nemaju dlake na jeziku. :haha

Druga fotografija koja mi je jako zanimljiva je: vodovod. Eto i tu imamo još jedan dokaz da su Dalmati jako povjerljiv narod, pa se ne plaši zločestih susjeda koji bi im mogli cijevi prerezati.Naslov: Predvečerje u Novalji
Autor: Marica - Kolovoz 20, 2014, 21:12:33

Predvečerje u Novalji

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novalja%2020_08_2014.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novalja%2020_08_2014.jpeg)

Čudo na morskome dnu

Gledam predivno prostranstvo i
plavo more, slušam kako žubori.
Opija me miris soli
dok galebovi paraju
modrinu.

Oštar miris primorskog ružmarina
koji nosi
lagani maestral.
A kad bura zavlada
veliki, snažni valovi,
zapljuskuju oštre, sive stijene

I vječno se pitam
što to more krije
ta skrivena čudesa...
Gle! I jedna mala morska alga
sjela je na zeleno, mekano morsko tlo!

Petra Vidaković, u prosincu 2010Naslov: Lađa mladosti
Autor: Marica - Kolovoz 23, 2014, 12:36:35

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novalja%2021_08_2014-10_04.jpeg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Novalja%2021_08_2014-10_04.jpeg)
Novalja, 21. 08. 2014 10:04

Lađa mladosti

I kad se sjetim svojih ludih želja,
što tjerale me iz očinskog krova,
ej, kad se sjetim davnih prijatelja
i sad mi srce burno tuče s nova.

Brod pripravljen je, jedra razapeta,
u punu krmu vjetar snažno duva,
u srcu čuvstva ko' molitva sveta,
u krvi talas, koji snažno gruva!

I tko bi mogo' nabrojiti dane,
kad plovilo se u daleke kraje,
ljepotom, gdje su žene očarane
a sunce noću ko' po danu sjaje?

A tko bi mogo' nabrojiti luke,
gdje slavljem su nas dočekala braća. ...
i podigla nam divne slavoluke
od kojih ponos i prkos se jača?

I sve smo tako preplovili vode
i oceane, svladali oluje,
u svojoj mašti doživjeli zgode
o kojim pjesnik u samoći snuje.

Al' jednog dana naša slavna barka
o oštre hridi skrha pramac tanak,
i sve iščeznu kao krasna varka
i sve iščeznu kao krasan sanak.

I podrtine progutali vali
i s podrtinam i lađino ime. ...
A što nam osta? Samo barjak mali,
da svoju bijedu pokrijemo njime. ...

Božo Lovrić

Božo Lovrić, (Split 1881., Prag, 1953.), hrvatski pisac, autor oko dvadeset drama od kojih je mali broj poznat i dostupan hrvatskoj publici.
Razlozi njegovoj nepoznatosti leže u činjenici da je više od pola stoljeća živio izvan Hrvatske, u Pragu, gdje je aktivno sudjelovao u književno-kulturnom životu češke prijestolnice.


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.