CRO-eu.com

Lika => Gorski Kotar - Autor: Mirko Marković => Autor teme: Marica - Veljača 01, 2014, 00:52:10Naslov: Stara Sušica
Autor: Marica - Veljača 01, 2014, 00:52:10

Naselje Stara Sušica - do 1900 pod imenom Sušica – bilo je do tada mnogo veće. Dio naselja Sušice pripojen je naselju Ravna Gora.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%282%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%282%29.jpg)
Klikni za uvećani prikaz

Ravna Gora i Sušica pripadali su Vojnoj krajini i u njima je Vojna krajina imala svoje vojne karaule * s malom vojničkom posadom. Vojna je vlast za vrijeme Krajine podigla u Ravnoj Gori osim karaule još tri zgrade: poštu, kovačnicu i kolarnicu.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%282%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%282%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%284%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%284%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%286%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%286%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%288%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%288%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%289%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%289%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2810%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2810%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2811%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2811%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2812%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2812%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2813%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2813%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2814%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2814%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2815%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2815%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2816%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca%20%2816%29.jpg)

Staklana u Sušici osnovana je godine 1764 osnivač i vlasnik je bio Čeh Franjo Antun Holub. Franjo Antun Holub podigao staklanu, pa je vjerojatno Dvor privilegijem za staklanu istodobno uredio i status stanovnika Sušice, koji je bio prilagođen potrebama nove proizvodnje, odnosno staklane. Sama činjenica da Sušica nije unijeta u Urbar (najvjerojatnije zato što njeni stanovnici nisu imali obaveza koje bi izlazile iz iskorišćivanja).

Zgrada škole sagrađena je 23. listopada 1884 godine

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca-Skola%20sagradjena%201884%20%2817%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca-Skola%20sagradjena%201884%20%2817%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca-Skola%20sagradjena%201884%20%2818%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Naselje%20Stara%20Susica-1%20km%20od%20dvorca-Skola%20sagradjena%201884%20%2818%29.jpg)

Vruća želja bijaše puka sušičkoga već od davna, da se u njihovu mjestu ustroji širiteljica pučke prosvjete - škola. Ta kako i ne bi! Odalečeni od Ravnegore pol drugi sat, ne mogahu šiljati svoju djecu tamo u školu, a da ne bi skopčano bilo sa pogibelju života kadkad odraslim, a kamo li ne malodobnoj djeci osobito za velikih zimskih sniežnih zameta, kakovih je već bilo u ovih stranah do sada dosta. I tako bi ostala djeca bez svake naobrazbe, koja je od prieke potrebe ne samo pojedincu, već čitavim zajednicam ljudi.

Dugo i dugo se je vremena to vuklo, da im se želje jednom izpune. Ali ipak što su želili, to su i postignuli: jer čim je nastupio službovanje velem. g. Tomislav Padavić kao upravitelj podžupanije u Delnicah, koji je uvidio potrebu škole u ovom mjestu, odlučio je čvrstom voljom oživotvoriti želju puka ovog te izhoditi kod vis. kr. zem. vlade otvorenje škole u Sušici. Što odluči, to i poluči.

Misao žiteljstva sušičkoga oživotvorena je danom 23. listopada 1884. Otvorenje škole bilo je svečano obavljeno, te su se u povorci iza mladeži i mnogobrojnoga puka, idućega u crkvu, vidila sva otmenija lica, koja su savjetom ili činom nastojala oko oživotvorenja ove škole.

Tom sgodom prosborio je liepo naš zaslužni starac prečast. g. Ferdo Babić, začast. kanonik i župník ravnogorski, sakupljenomu puku, u kratko iztaknuv znamenitost pučke škole, a poslie obavljene službe božje odputiše se u školu, gdje je preč. g. obavio blagoslov školske sgrade, a poslie sakupiše se u družtvu, gdje se na uspomenu toga dana sastavio spis, koji se imade na vječnu uspomenu toga dana čuvati u školskoj spomenici.

Sgrada, u kojoj je smještena učiona, najmljena je, te odgovara prilično onim, što ih imamo u blizini. `

U početku svom učiona ova nije imala nikakovih učila, te se moradoh s molbom obratiti na sl. obć. poglavarstvo, da mi izvoli koja učila nabaviti ili na nadležno mjesto zaprositi.

Ali i tu se pojavi promicatelj i ljubitelj pučke prosvjete, te se velemožni g. upravitelj odazvao i izhodio u kratko vrieme kod vis. kr. zem. vlade nekoja potrebna učila ovoj školi, proniknut dubokim osvjedočenjem: "Bez alata nema zanata", kako veli naša narodna, a po tom bez potrebitih učila ni uspješna napredka.

S toga se ovim velem. g. upravitelju Tomislavu Padaviću svom harnošću zahvaljujem i kličem: Dao Svevišnji, urodile njegove žrtve za narodnu naobrazbu najboljim plodom.

Svim pako onim, koji su nastojali i koji su ulagali trud svoj za taj plemeniti čin, da se otvori pučka škola u Sušici: Budi im ovim izrečena srdačna zahvalnost u ime svoje, roditelja ter mladeži, koja će uživati plodove škole, koja će znati danas sutra cieniti i štovati svoje dobročinitelje, koja će se ih sjećati i onda; kada njih ne bude više ovdje, kada zamiene život ovaj boljim, kada se budu preselili onamo, gdje budu primili plaču za svoje plemenite čine. Kličem im zato s mladežju: Živili usrećitelji naši i promicatelji pućke prosvjete!

Iz Sušice Dragutin Šapić, učitelj
Napredak, 10. ožujka 1885

______________

* karaula - vojn. fortifikacijski objekt u kojem borave vojnici i koji služi kao stražarnica, ob. na graničnim prijelazima ili mjestima s kojih se nadzire veće područje

Više > http://hr.wikipedia.org/wiki/Stara_Su%C5%A1ica

Vidi Ravna Gora > http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=119.0


Naslov: Dvorac Stara Sušica
Autor: Marica - Veljača 01, 2014, 01:00:32

Dvorac Stara Sušica

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Karta%20Stare%20Susice%20%283%29.jpg)

Prema predaji dvorac je sagrađen na temeljima vojne utvrde podignute u vrijeme turskih prodora. Imanje u Sušici bilo je knezova Frankopana, zatim od 1824 bio je u vlasništvu grofa Lavala Nugenta [1], a njegov sin Arthur, koji očeve posjede naslijedio prodaje dvorac Sušica 1890 riječkom trgovcu Hermanu Neubergeru, Feliks (Srećko) i sin Josip Neuberger de Hlinik [2].

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%281%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%282%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%282%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%283%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%284%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%284%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%285%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%286%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%286%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%287%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%288%29.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%20%288%29.jpg)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%289%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%289%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2810%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2810%29.JPG)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2811%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2811%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2812%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2812%29.JPG)

Laval Nugent i trgovci Neuberger temeljito su obnovili dvorac i preuredili ga u romantičnom duhu svoga vremena. Danas je u njemu smješteno odmaralište Doma mladih * Rijeka.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2813%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2813%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2814%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2814%29.JPG)

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2815%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2815%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2817%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2817%29.JPG)

U zid prizemlja dvorca ugrađen je kamen s natpisom iz 1801 godine, u spomen Ivanu Terputecu [3] koji se tada na opće dobro brinuo o održavanju Karoline.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2816%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2816%29.JPG)                    
Singulari publici commodo aperta continuata curante nobili viro Ioanne Terputecz proc[uratore] mo[nume]nt, op[pi]di iud[ice], popularibus beneficium, benefactori honoris monumentum.

Na iznimnu dobrobit javnosti otvorena je i nastavila se (uređivati ova zgrada) brigom plemenitog muža Ivana Terputcza, pribavitelja spomenika /i/ gradskog suca, kao dobročinstvo sunarodnjacima i spomenik časti dobročinitelju.
 
Napomena: procurator može značiti: pribavitelj, čuvar, skrbnik, namjesnik
♥, Hvala za prijevod. MD

Nasuprot dvorcu s druge strane ceste, nalazi se kapelica sv. Antuna, podignuta 1874 godine na mjestu ranije crkve koju su spalili Turci. Na travnatoj padini uz kapelicu uređeno je dječje igralište, a u sjeni visokih borova razmještene su drvene klupe za odmor s pogledom na dvorac.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013-Kapelica%20Sv_%20Antuna%20%2819%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013-Kapelica%20Sv_%20Antuna%20%2819%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2818%29.JPG) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Dvorac%20Stara%20Susica%207_10_2013%20%2818%29.JPG)

______________

[1] Vidi > Nugent http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=1221.msg8498#msg8498

[2] Drvotržka tvrdka Feliksa Neuberger de Hlinik i sin, imala je u modruško-riečkoj županiji 4 pilane na paru (Lokve, Sušica, Jasenak, Ogulin)
Neuberger de Hlinik bio je predsjednik Židovske općine Rijeka. Židovi se spominju u Rijeci u 15. stoljeću gdje dolaze kao trgovci koji su najčešće stanovali u području koje se zvalo Ziecha (Zudecca, Giudecca).

[3] Plemstvo i grb s grbovnicom podijelio je kralj Leopold II. u Bratislavi 18. 11. 1790 zagrebačkom sucu Josefu Terputeczu i njegovim sinovima Ludwigu i Ladislau, te braći Michaelu i Balthasaru. (Dr. I. Bojničić)

Vidi > Terputec http://www.cro-eu.com/forum/index.php?topic=3181.new#new

* Dom mladih gradska je ustanova čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena djece i mladih. Kao takva, ima priznatu tradiciju temeljenu na raznolikim programima te kvalitetnom radu s učenicima osnovnih i srednjih škola. U Domu je zaposleno 26 djelatnika. Ustanova Dom mladih nudi djeci i mladima različite programe iz tehničkih, umjetničko-kreativnih i društveno edukativnih aktivnosti, a postao je prepoznatljiv i po programima koje provodi za vrijeme školskih praznika. Kapacitet Dvorca je 110 ležajeva. U Dvorcu je 15 soba koje su razmještene na dva  kata zajedno sa sanitarnim čvorovima i tuševima. Dvorac posjeduje kuhinju, blagavaonu sa 60 mjesta, zbornicu te nekoliko društvenih prostorija.


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.