CRO-eu.com

Hrvatska => L,LJ => Autor teme: Marica - Veljača 12, 2012, 18:49:19Naslov: Lacković
Autor: Marica - Veljača 12, 2012, 18:49:19

Iz sudnice

Kradljivka od navade. Dne 7. veljače obdržavana je glavna razprava proti Jagici Lacković radi zločina kradje. Ista je već, višeputa bila kažnjena radi kradja. a dva puta i po kr. sudbu stolu u Zagrebu, i to jedanputa sa sedam godina i jednom opet sa 10 mjeseci težke tamnice. Na upit vlm. g. predsjednika A. pl. Vancaša, da zašto krade, odvrati obtuženica: "valjda je dragi Bog tako odredio". Mimogred budi napomenuto da si je vazda kod svojih službodavaca nadjnula lažna imena, tako se je nazivala "Kata Mankaš", onda "Kata Toišić", onda "Mara Smudj" ili "Jagica Perović". Buduć da joj je kradja već postala navadom to ju je sud osudio na težku tamnicu od 7 godina. Proti toj osudi uložila je ona priziv, dočim se je javni tužitelj g. Rehman sa osudom zadovoljio.

Banovac, 17. veljače 1894

____________
Lacković > I, Sv. (1040—1095), ugarski kralj, poslije smrti kralja Zvonimira pozvan na hrv. prijestolje, osnovao biskupiju u Zagrebu (1094)
-   ime četvorice hrv.-ugarskih kraljeva (II, III, IV i V) od 12. do 15. st.
-   Napuljski hrv.-ugarski kralj koji je 1409. Dalmaciju prodao Veneciji
♦ Muško. os. ime (narodno, srodno): Ladimir, Laslo (← mađ.); hip.: Laci (← mađ.), Lacko, Lado; Ladislava ž. os. ime
◊ Prezimena (od imena i etnici):
-   Laci (Čakovec, Varaždin),
-   Lacić (350, okolica Zagreba, Zagora, I Slavonija, Prigorje),
-   Lacko (360, Zabok, Zagorje, Podravina, Prigorje),
-   Lacković (2460, Zagorje, Prigorje, Kordun, Slavonija),
-   Lacović (Donji Miholjac),
-   Lačok (Vukovar, Rovinj),
-   Ladašić (Čakovec, Rijeka),
-   Ladešić (100, Pokuplje, Z Slavonija),
-   Ladić (340, Čakovec, Biograd, Varaždin),
-   Ladika (110, Ozalj, Pazin, Zagorje, Prigorje, v. i vladika),
-   Ladiš (Zagreb, okolica Zagreba),
-   Ladišić (350, Otočac, Zagorje, Slavonija),
-   Ladović (300, Samobor, okolica Zagreba, Podravina, Istra, S Dalmacija),
-   Laslavić (130, Duga Resa, Slavonija, Primorje),
-   Laslo (190, Podravina, I Slavonija),
-   Laslovski (Baranja),
-   Laszlo (izg. Laslo) (Osijek)

http://imehrvatsko.net/namepages/view/family_name/prezime-lackovic-2


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.