CRO-eu.com

Hrvatska => I => Autor teme: Marica - Veljača 12, 2012, 18:39:19Naslov: Isaić
Autor: Marica - Veljača 12, 2012, 18:39:19

Zločinstvo ubojstva

Jutrom dne 5. veljače 1894. nadjen je na cesti u Dubici []Kojo Isaić[/b] mrtav sa razmrskanom glavom. Do njega bjehn nadjena dva velika kolca.
Sumnja pade glede ovog nedjela na Jovu Bodlovića iz Cerovljanah, koji je već duže vremena mrzio iz dna duše Koju Isaića, jer je bio godine 1886. osudjen kod kr. sudb. stola u Petrinji, na temelju Kojinog svjedočanstva. radi zločinstva kradje na težku tamnicu od 18 mjeseci. Ova sumnja ukaza se osnovanom. Jovo Bodlović priznao je, da je ubio Koju Isaića, no tvrdi  da je taj čin počinio u vršenju pravedne obrane. Kr. drž. odvietničtvo u Petrinji tužilo je Jovu Bodlovića radi zločinstva nbojstva. Dne 25. travnja 1894. bje obdržavana glavna razprava proti Jovi Bodloviću pred kr. sudb. stolom u Petrinji, pod predsjedanjem vlm. gosp. predsjednika A. pl. Vaucaša. Javnu obtužbu zastupao je g. zamjenik državnog odvjetnika Dragutina Rehman. Braniteljem obtuženog Jove Bodlovića bje Gjuro Liščić. Sud je proglasio Jovu Bodlovića krivim zločinstva ubojstva, označenog n §-u 140 kz., te ga osudio; po I. stavci §-a 142. kz., na težku tamnicu od 6 godina. Osudjeni nastupio je kazan, prijaviv priziv, dočim se je javni tužitelj zadovoljio sa osudom.

Banovac, 10. veljače 1894

___________
Isaić > bibl. sin Abrahama i Sare, kao dječak u znak Abrahamove odanosti Jahvi trebao biti žrtvovan; drugi starozavjetni patrijarh (praotac), muž Rebekin, otac Ezavov i Jakovov
-   ime dvojice bizantskih careva (11—13. st.)
-   ime više istaknutih teologa i filozofa ranog kršćanstva (Izak od Antiohije, 1. st.; Izak od Ninive, 8. st.; Izak od Stele, 12. st.; Izak Veliki Sveti, 345—431, prvi prevodilac Biblije na armenski i duhovni vođa ranog armenskog kršćanstva)
♦ Muško os. ime (bibl. podrijetla), rij. (uglavnom kod Židova, ali je često i kod muslimana, gdje je od tur. Ishak); isto: Isak; hip.: Iso
◊ Prezimena:
-   Isabegović (Slavonski Brod),
-   Isaić (Split),
-   Isailović (Bjelovar, Varaždin),
-   Isajbegović (Zagreb),
-   Isajlović (I Slavonija),
-   Isak (Split),
-   Isakov (Rijeka),
-   Isaković (120, Sisak, Županja),
-   Isanović (Istra),
-   Iseini (Šibenik),
-   Iseni (Poreč, Novska, Osijek),
-   Isović (J Dalmacija),
-   Izaković (Požega),
-   Ižak (Vinkovci, Osijek),
-   Ižaković (190, Vinkovci)


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.