CRO-eu.com

Lička prezimena => Rođeni i doseljeni Ličani => Autor teme: Marica - Listopad 26, 2011, 11:15:38Naslov: Turska prezimena u Lici
Autor: Marica - Listopad 26, 2011, 11:15:38

Turska prezimena u Lici

[...] Još nam je ostalo da spomenemo oka 30 plemena, koja potječu od pokrštenih Turaka, pa da tako pobrojimo u glavnom sve poznate nam narodnosti, koje imaju svojih predstavnika u Lici. Ta su plemena najviše naseljena oko Perušića i Novoga, pa ponešto u Gospiću, Barletama i Udbini, Donjem Lapcu i oko Brinja i Jezerana.

To su:
 
   
Alići,
Alivojvodići,
Amančići.
Amići,
Arbanasi,
Asančaići,
Asići,
Bašani,
Bašići,
Beširi,
Beširevići,
Durakovići *,
Durbešići,
Demići,
Ernauti.
Hećimovići,
Jengići,
Kasumovići,
Kozliće,
Kurteši,
Muići,
Murati,
Murgići,
Mušici,
Ojurovići,
Osmanovići,
Seferagići,
Šabani,
Šabići,
Šajnovići,
Svetići,
Serići,
Uremovići i drugi.

Među njima najjače je pleme Hećimovića oko Perušića, koje broji danas 118 porodica. — Ali. nema sumnje, da i među ovima, mnogi potječu od slavenske krvi. [...]

Izvor: Plemenski Rječnik Ličko- Krbavske Županije
(Po Službenim Podacima Krajem 1915. Godine)- Radoslav M. Grujić

___________
Durakovići * danas Srbi u Vinkovcima (MD)


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.