CRO-eu.com

Hrvatska => B => Autor teme: Marica - Srpanj 16, 2011, 00:44:26Naslov: Berković
Autor: Marica - Srpanj 16, 2011, 00:44:26

 Berković

Javna zahvala

Podpisati roditelji izrazuja ovim svoju najiskreniju zahvalnost svoj štovanoj gospodi i gospodjam, koji su njihovoj pokojnoj kćeri Antoniji udatoj Jenko, koja je dna 18. srpnja 1877. nakon dugotrajne bolesti preminula, ostaviv dvoje neproskrbljeno djece, zadnju čast izkazali, sprovedši ju do groba.

U Senju, 25. srpųja 1877.
Nikola pl. Berković,
posjednik, otac.
Julijana pl. Berković
rodjena Dujmović pl. od Ehrenheim
mati.

Primorac, 29. srpnja 1877

~ ~ ~ ~ ~

Vjenčanje

Dna 17. studenoga 1877. Vjonćao jo velečastni gospodin Antun Perković, profesor bogoslovja i podravn. bisk. sjemoništa, u stolnoj crkvi u Senju gospodičnu Ursula plm. Berković, sa gospodinom Dragutinom Žuber-om prijamnikom kod kralj. nuzcarinare u sv. Martinu kod Senja, u prisutnosti otmjenih svatova.

Primorac, 12. prosinca 1877

~ ~ ~ ~ ~

U Kuču: Zadruga pl. Puceković (br. 4), Josip pl. Puceković, bilježnik plem. općine turop. (br. 5), Ivan, Stjepan, Imbro pl. Cunčić (br. 10, 11, 9), Ivo, Mato, zadruga, Petar, Fabijan pl. Lučić (br. 65, 73, 28, 61, 24), Joso pl. Berković (br. 94), zadruga pl. Hrvačić (br. 22), Imbro pl. Gjuračić (br. 19), zadruga pl. Pukanić (br. 3), i Gjuro pl. Malčević (br. 7).

Laszowski E., Turopoljski arkivi

~ ~ ~ ~ ~

Pravu oblasnu dozvolu nije nijedan imao, "verum toleratur" nego se trpio jedno 15-20 godina. "Sigurno su ih zaštićivali njihovi kuće-vlasnici, ta jedan je grof Oršić, a drugi kapetan Berković, valjda uplivna gospoda.

1 Obitelj je Neufeld stekla moralno pravo stanovanja time, što je vojnika dala "statuit militem alterum in sui locum", a braća su Kornitzer preuzeli trgovinu Salamuna Gottlieba u kući udove Lukšić pod jurisdikcijom gosp. Franje Saidl, koji je pače vlastelin bio. Čudno mi je, da je taj Salamun Gottlieb god. 1835. još živio, dok se on na kamenu Gabriela Gottlieba već 1834. spominje kao "pokojni". Pošto nije vjerojatno, da je u Karlovcu bilo dva Salamuna Gottlieba bit će da je ova bilješka u popisu netačna ili je tu spomenuti Salamun Gottlieb sin Gabrielov, jer se često unuku daje ime umrloga djeda.

Neprilike Židova na Baniji počimlju godine 1830. Tada im bude naloženo prema zaključku županijske skupštine od 10. svibnja, da se isele. Tko je potaknuo tu odredbu ? Valjda karlovački magistrat, jer je taj i kasnije neprestano radio o izgonu banijanskih Židova.

__________________
U pritužbi Karlovčana (1838.) se ta gospoda izrično prijekoravaju da zaštićuju Židove radi velike najamnine, što od njih dobivaju.

Schwarz Gavro dr., Prilozi k povijesti židova u Hrvatskoj

~ ~ ~ ~ ~

1733. 15. II . vjenčao se: generosus dominus Georgius Berkovich cum nobili domicella Dorothea, Petri olim Tremszky filia. Svjedoci su bili: Juraj pl. Bedekovich i Ivan pl. Augustich.

1739. 28. IV. vjenčao se: nobilis dominus Ladislaus Rogadich cum nobili domicella filia olim domini Petri Tremszky. Svjedoci su bili: Ivan i Matija pl. Augustich te Juraj pl. Berkovich.

1784. 1. II. vjenčao se u kuriji Lovrečan: Adalbert pl. Tumpich, sin Mihalja i pokojne mu žene Ane pl. Berković, s Barbarom pl. Sza11e. Svjedoci su bili: Tadej pl. Bedeković, savjetnik i podžupan županije varaždinske, Ladislav pl. Labaš, umirovljeni blagajnik županije varaždinske i Petar pl. Tumpić otac mladenke. Vjenčanje je obavio Krsto Horvat, župnik loborski i rođak mladenaca.

1733. 26. XII. krštena je Veronika, kći: generosi domini Georgii Berković et generosae dominae Dorotheae Tremszki. Kumovali su zlatarski župnik Nikola Tomić i Veronika pl. Augustić.

1736. 14. VIII. kršteni su dvojci: Bernard-Ivan i Kristina: domini Georgii Berkovicz et Dorotheae Tremszky. Kumovi: perillustris dominus loannes Simunchich cum domina Anna Zemliak.

1740. 25. IX. kršten je Stjepan, filius generosi domini Georgii Berkovicz et Dominae Dorotheae Tremszki. Kumovali su mu Nikola Gorup, zlatarski kapelan, i Kristina Sidicz, nata Mirkocziana.

1757. 1. VIII. krštena je: Katarina-Suzana, kći Petra pl. Tumpicz i Ane pl. Berkovicz.

1759. 23. IV. kršten je Adalbert-Juraj sin Petra-Mihalja pl. Tumpich i žene mu Ane r. pl. Berković.

1763. 24. XI. kršten je: Franjo-Ksav, sin pl. Mihala-Petra pl. Tumpich i Ane pl. Berković.

Iz marica vjenčanih

Berković Ana 1754.
Berković Juraj 1725.
Berković Juraj 1733.

Iz matica krštenih

Berković Barbara 1727.
Berković Bernard 1736.
Berković Katarina 1745.
Berković Kristina 1736.
Berković Petar 1744.
Berković Stjepan 1740.
Berković Veronika 1733.

Iz matica umrlih

Berković Doroteja 1765.
Berković Stjepan 1774.

Noršić Vjekoslav: Genealoški podaci o plemićkim porodicama iz matica župe Zlatar


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.