CRO-eu.com

Lika => Povijest Otočke pukovnije - Franz Bach => Autor teme: Marica - Srpanj 12, 2011, 18:52:15Naslov: Školski poslovi
Autor: Marica - Srpanj 12, 2011, 18:52:15

Školski poslovi  

Furir Foytha je naredbom Generalkomande Glavnoga, datiranoj u Karlovcu 30. listopada 1764., postavljen za prvoga učitelja u Otočkoj pukovniji.

Nakon njegova odlaska naredbom Generalkomande od 18. prosinca 1768. za školnika u Otočcu postavljen je furir Fillipi.

Njemu je u lipnju 1770. dodijeljen novi školnik Enders, a ovdašnja škola je od erara dobila četiri katekizma, četiri životopisa i zbirku propisa. Nadzor nad školom povjeren je stožernom časniku.

Uz stožernu školu jebrigadnom obaviješću, datiranom u Otočcu 4. kolovoza 1773., odobreno i otvaranje škola u Buniću i Perušiću. Te godine 17. prosinca objavljen je osnutak više katoličkih njemačkih škola u pukovniji, čiji će nastavnici dobivati 12 forinti mjesečne plaće.

Tek je kasnije, s naredbom Generalkomande od 2. svibnja 1775., po previšnjoj zapovijedi objavljen školski ustroj i u pukovniji odobreno otvaranje sljedećih škola:

U Otočcu je potvrđen rad stožerne škole kojoj je dodijeljen prvi učitelj Valkoni s 15 forinti mjesečne plaće. Drugi učitelj Kintel u Perušiću s jednakom plaćom od 15 forinti također je potvrđen, ali je drugog učitelja trebalo odabrati i u Buniću i Sv.]urju. Svaka je škola dobivala dodatnih osam forinti godišnje za pisarske troškove.

Za izgradnju potrebnih školskih zgrada trebalo je izraditi planove i troškovnike. O katehetizaciji trebali su brinuti svećenici i kapelani.

Učenici su u školu kretali sa šest godina, a školovali su se ukupno sedam godina.

Budući da nije postojala niti jedina djevojačka škola, djevojke su morale ići u dječačku školu, no nisu smjele sjediti s dječacima nego u odvojenima klupama.

Gradivo se trebalo ponavljati nedjeljama i blagdanima.

Nadzor nad školama u Stožeru vodili su zapovjednici pukovnije, a u satnijama zapovjednici satnije.

Glavni nadzor nad svim školama Generalata preuzeo je pater rektor kao pater scholarum.

Prvi učitelj, koji je bio oženjen, dobivao je četiri forinte mjesečnog dodatka za ženu.

Naredbom od 4. prosinca 1775. učiteljima je bila povišena plaća,i to prvim učiteljima na 20 forinti mjesečno, a drugim učiteljima na 15 forinti. S druge strane, ukinut im je dodatak za žene.

Žene učitelja bile su dužne podučavati djevojčice.Ako to nisu željele, pukovnija je bila dužna namjestiti druge žene, a učiteljima odbiti od plaće iznos koji su one tražile za podučavanje.

Odredbom Generalkomande od 26. listopada 1777. pukovniji je dostavljeno 266
različitih školskih knjiga. Među njima bile su:

uvod u geodeziju
uvod u mehaniku
uvod u graditeljstvo
uvod u zemljopis
   
15;
16;
16;
16  primjeraka.

Za drugoga učitelja u Otočcu odabran je Xaverius Aichler, koji je ujedno svirao orgulje.

Prema naredbi Generalkomande od 30. srpnja 1779. nastavnici su bili dužni naučiti ćirilicu i na njoj podučavati pravoslavnu djecu.

Generalkomanda je 21. siječnja 1789. zapovjedila kupnju gradilišta za škole, pa tako i za školu u Jablancu, koju su u međuvremenu odobrili. Pukovnija je brzo postupala pa joj je već odredbom od 3. ožujka 1780. dostavljeno osam troškovnika i plan za izgradnju trivijalnih škola, dok je odredbom od 16. svibnja 1780. napomenuto da se još ne može započeti s gradnjom glavne škole u Otočcu.

Temeljem naredbe od 26. rujna 1781. odobrena je izgradnja škole u Sincu i Brlogu.

Izvjesni Pesdić bio je prvi nadučitelj u ovoj pukovniji 1781. godine. Izgradnja ovdašnje glavne škole odobrena je tek naredbom Generalkomande od 23. veljače 1782.

Furir Jakov Ivanković je odredbom od 11. rujna 1782. imenovan učiteljem u pukovniji, a učitelj Mikić je, budući da je svirao orgulje, premješten u Sinac.

Odredbom od 23. travnja 1785. naređeno je da se nastava u školi sastoji samo od pisanja, čitanja i računanja.

Generalkomanda u Karlovcu 17. kolovoza 1785. izrazila je uglavnom zadovoljstvo školskom nastavom, pritom je za učitelja premjestila Jurja Petraka iz Slunjske u ovu pukovniju te opomenula svećenika Stipanovića da održava bolju katehizaciju.

I odredbom od 9. rujna 1786. izrečeno je veliko zadovoljstvo s izvođenjem školske nastave.

Nadučitelj Pesdić je preminuo, a Generalkomanda je 14. svibnja 1790. umjesto njega za nadučitelja postavila učitelja Josefa Müllnera.

Odredbom od 26. travnja 1791. pukovniji je odobreno da krajiške učenike Nikolu Findrika i Vida Ostojića zbog njihove marljivosti namjesti za školske pomoćnike uz četiri forinte mjesečne plaće. Prvi, tj. Findrik, još uvijek živi kao umirovljeni šumarski ravnatelj.

Dvorsko ratno vijeće je 1. travnja 1792. supruzi kantonalnog učitelja Kraussa dodijelilo četiri forinte mjesečno za podučavanje djevojčica.

Trivijalne škole u Brlogu, Sv. Jurju i Sincu zatvorene su naredbom Generalkomande od 16. listopada 1792., a 1799. godine ponovo je otvorena škola u Sv.Jurju,

Furir Aberle je odredbom od 21. listopada 1794. imenovan učiteljem u Perušiću, učitelj Dubravčić premješten je u Otočac, a učitelj Altenhoffer postavljen na mjesto furira.

Naredbom od 14. rujna 1789. učitelj Lucha je iz Varaždinske krajine promaknut za nadučitelja ove pukovnije.

Po brigadnoj zapovijedi od 15. ožujka 1790. su bojnik Neudegg, satnik Stolz i natporučnik Dujmović imenovani članovima školskoga povjerenstva pri otočkom Stožeru.

____________________
FURIR (Fourir)
Zamjenik i pomoćnik računovođe i gruntovničara. Vojne su vlasti postavljale sposobne strane pitomce starije od 21 godinu koji su poznavali jezik pokrajine u koju dolaze i imaju uspješno završenu humanističku školu ili politehnički tečaj za vježbenike, a u 18. i 19. st. furiri obavljaju i poslove opskrbe.

Izvor: Povijest Otočke pukovnije, Franz Bach
Urednik: Milan Kranjčević, ISBN 978-953-7297-10-7
(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ucenica-cro-eu.gif) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Ucenica-cro-eu.gif)


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.