CRO-eu.com

Lika => K => Autor teme: Marica - Srpanj 17, 2010, 08:54:28Naslov: Kaluđerovac
Autor: Marica - Srpanj 17, 2010, 08:54:28

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Loncari%20u%20Kaludjerovcu%20prije%201910-1.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Loncari%20u%20Kaludjerovcu%20prije%201910-1.jpg)

Kaluđerovac

Malo selo
U tebi je sve veselo,
Sve veselo i na glasu,
Jer u tebi tvornice su.

Ljudi mali, ali vrijedni
Žene lijepe i radine,
Neprestano uvijek rade,
Kotur vrte, lonce grade.

Ponedjeljak dan je njima,
Kad dovoze na kolima
Ilovaču od Oteša
Natrpav ju na kolesa.

U utorak nose vrstu,
Pa ju tuku, melju čvrstu,
Stave ju u ilovaču,
Onda miese ko pogaču.

Sriedom sjede za koturom,
Okreću ga, kano s burom,
Na koturu dno priliepe,
Zemlju gladeć lonac sliepe.

U četvrtak nose drva,
Jer je peć sa lonoim puna,
Vatru lože dost' veliku,
Da se lonci bolje speku.

Kad su lonci već žeženi,
I već dobro pocrnjeni,
Tad muž sjedne, lonce vadi,
Ječmom, vodom svakog kali.

Petkom pako lonce gone
Gdje ie sajam, da pazare,
Lonce slože na sajmištu,
Malu plaču za njih ištu.

U subotu kući gredu
Obskrbljeni svim, što jedu,
Dosta novca, žita vreće,
Kad kolija kući kreće.

U nedjeliu cielo selo
K misi hrli sve veselo,
Staro, mlado crkvu voli
I u njoj se Bogu moli.

Tako tamo život vode,
Boga mole, marno rade,
Životare dobročinstvom
Tim jedinim zadovoljstvom.

Lički lončari-Hrvat, 2. srpnja 1910


Naslov: Kaluđerovac
Autor: Marica - Ožujak 14, 2011, 00:47:21

Kaluđerovac

U Kaluđerovcu kod Perušića bijaše sredinom 19. vijeka župna crkva sv. Nikole posve trošna. Pozvani vještaci ustanoviše, da se ima cijela crkva srušiti izuzev svetište, koje ima svod naslonjen na tvrde zidove. Župnik Andrija Trinajstić počne na sve strane tražiti pomoć, jer su domaći žitelji malobrojni i siromašni. [/b](Seljaci iz Kaluđerovca znadu praviti vrlo dobre glinene lonce, koje na konjima razvažaju po cijeloj Lici i Krbavi[/b]. Tako lončarijom prehranjuju svoje obitelji, jer imaju premalo plodne zemlje.) Na preporuku pukovnika Prodanova iz Otočca darovao je kralj Franjo Josip tisuću forinti za obnovu župne crkve u Kaluđerovcu. Nato počnu seljaci graditi vapnenice i paliti vapno za gradnju zidova. Iz okolišnih šuma dovažahu drva, iz kojih su onda kod kuće tesali grede i pilili daske. Jednako su dovažali pijesak, te iskapali i priređivali kamen. Sami su župljani besplatno dvorili zidare, koji su zidali crkvene zidove. Tako je do jeseni godine 1865. bila izgrađena gotovo nova crkva, koja je dobila i novi krov i posve novu sakristiju. Premda još nije imala zvonika, ipak je tako obnovljena crkva sv. Nikole blagoslovljena 30. listopada 1865. Blagoslov je uz asistenciju trojice župnika obavio Fabijan Sokolić, podarciđakon iz Pazarišta. Prvu pak svetu misu otpjevao je domaći župnik Andrija Trinajstić, koji se najviše brinuo za obnovu crkve.

Izvor: Dr. Rudolf  Horvat, Mala knjižnica Matice Hrvatske


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.20. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.