CRO-eu.com

Književnost => Moji omiljeni autori => Autor teme: Marica - Ožujak 09, 2009, 00:18:01Naslov: Prof. Stjepan Krpan
Autor: Marica - Ožujak 09, 2009, 00:18:01

Stjepan Krpan

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Stjepan_Krpan-treci_slijeva.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Stjepan_Krpan-treci_slijeva.jpg)
Prof. Stjepan Krpan, jedan od najboljih poznavatelja hrvatske europske dijaspore,
objavio je nekoliko knjiga o rumunjskim, mađarskim i gradišćanskim Hrvatima.
(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Bog i Hrvati-1-logo-Marica.gif)

Profesor Stjepan Krpan rođen je 21. studenog 1922. g. u Gornjim Andrijevcima kod Slavonskog Broda, u seljačkoj obitelji. Pučku školu polazio je u rodnom selu, a realnu gimnaziju u Slavonskom Brodu, gdje je 1942. g. i maturirao. Zbog ratnih okolnosti želju za studijem nije tada mogao ostvariti. Vrijeme od mjeseca rujna 1942. g. pa do kraja Drugog svjetskog rata proveo je Hrvatskoj domovinskoj vojsci (domobranstvu), kao domobran-đak te po završetku časničke škole gospodarske struke (Stockerau, Donja Austrija, tada Ostmark) kao časnik u Vinkovcima i Đakovu. Na križnom putu, u marševima smrti, od Slovenije do Banata, proveo je tri mjeseca.

Sa studija koji je započeo 1945./46. g. nasilno je uklonjen te je vrijeme do početka 1950. g. proveo u rodnoj kući obrađujući zemlju. Kad su mu roditelji i ostali ukućani utjerani u Seljačku radnu zadrugu, da ne bi bio nadničarom na svojoj djedovini otišao je u učiteljsku službu.

Kao izvanredni student završio je 1954. g. studij njemačkog i hrvatskog jezika na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, i kasnije (1961. g.) studij njemačkog jezika i književnosti i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Službovao je na osnovnoj školi, gimnaziji i stručnim školama u Oroslavju, Novskoj, Ogulinu i Zagrebu, do 1987. g., kad je stupio u mirovinu.

Živio od 1968. g. u Zagrebu. Umro je, dan prije svoga 77. rođendana, 20.11.1999. a ispraćen 25.11. u 13:00 sati na groblju Gaj u Zagrebu.

Rezultate svoga istraživačkko-spisateljskog rada s područja prošlosti i sadašnjosti hrvatskih narodnih manjina u okolnim zemljama objavio je u sljedećim knjigama:

 - Hrvati u Keči, Zagreb, 1983.

- Gradišćanski portreti, Zagreb, 1988.

- Od Karaša do Biferna - Zapisi o Hrvatima u Rumunjskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Austriji i Italiji, Zagreb, 1988.

- Hrvati u Rekašu kraj Temišvara Zagreb, 1990.

- Hrvatski uglednici u mađarskom Podunavlju, Budimpešta, 1991.

- Portreti rumunjskih Hrvata, Zagreb, 1992.

Usto, o istoj tematici objelodanio je brojne članke, osvrte, rasprave i studije u našemu dnevnom i periodičnom tisku, u zbornicima kao i u glasilima naših sunarodnjaka u Austriji i Mađarskoj. Sudjelovao je s istim temama na nekoliko znanstvenih skupova u nas i u Austriji, te održao više informativnih predavanja o hrvatskim narodnim manjinama. O njima je u više navrata izvješćivao na HRT.

    Zavičajne teme obradio je u objavljenim knjigama:

- Narodna starina Gornjih Andrijevaca, Slavonski Brod, 1991.

- Zavičajnici - Portreti malo spominjanih, prešućivanih i zaboravljanih, Slavonski Brod, 1994.

- Stjepan Krpan: Brinjski kraj u prošlosti i sadašnjosti : prilozi za monografiju. Zagreb, 1995.


(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Brinjski_kraj-S_Krpan-Marica.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Brinjski_kraj-S_Krpan-Marica.jpg)
Izdavač: Zavičajno društvo Brinjaka "Sokolac" Zagreb
ISBN 953-96618-0-3


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.20. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.