CRO-eu.com

Lička prezimena => Plemstvo Gacke, Like i Krbave => Autor teme: Marica - Siječanj 20, 2009, 20:29:19Naslov: Vinodolsko plemstvo
Autor: Marica - Siječanj 20, 2009, 20:29:19

Vinodolsko plemstvo

Kroz cijelu povijest Vinodola na širokom prostoru, dakako, uz plemićke obitelji Frankopane i Zrinske, kao neosporne gospodare ovih prostora, 29 sve do kraja 17. st. živjeli su i drugi hrvatski plemići, koji su obnašali različite upravne dužnosti, a plemićki status i pravo na grb obitelji su dobile zbog revnosti u obnaša njutih dužnosti od austrijskog cara-kralja, a naročito su se istaknuli oni koji su obnašali vojničke dužnosti.

Među mnogim plemićima Vinodola bili su upravitelji pojedinih imanja, ili frankopanskih ili zrinskih, potknežini, kapetani, kaštelani i porkulabi mnogih utvrđenih gradova-mjesta u Vinodolu, a te dužnosti su bile nasljedne.

Vinodolsko plemstvo pripadalo je hrvatskom donacijalnom plemstvu, a plemstvo s pravom na isticanje grba dobili su od cara-kralja dodjelom plemićke povelje (grbovnice) ili plemićkog lista.

Zbog čestih napada Turaka s prostora Vojne krajine naseljavalo se dosta stanovništva iz Like, Senja i Modruša, a među njima je bilo i plemićkih obitelji koje su se trajno naselile u Vinodol. Mnoge plemićke obitelji su se poslije odselile iz Vinodola u druge krajeve Hrvatske, gdje i danas mnogi žive. Od plemićkih obitelji Vinodola svakako treba uz Zrinske i Frankopane spomenuti:

Butkoviće,
Dešiće,
Hadroviće,
Ježiće,
Jurjeviće,
Kabaline,
Lončariće,
Marijaševiće,
Mažuraniće,
Mrzljake,
Striziće,
Suviće,
Tonkoviće,
Zduniće.

(http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Mazuranic.jpg) (http://cro-eu.com/galerija-fotografija/albums/userpics/10001/Mazuranic.jpg)
Ivan Mažuranić (1814. – 1890.), preporoditelj, književnik i političar.
Kao ban (1873. – 1880.) zaslužan je za brzu modernizaciju Hrvatske.
Najpoznatije mu je književno djelo „Smrt Smail-age Čengića“.


Sve te plemićke obitelji ostavile su duboke tragove i spomen iako su kratko živjele na prostoru Vinodola, a to se uglavnom vidi po pridjevcima koje su te plemićke obitelji nosile, živeći daleko od Vinodola, npr. "Vinodolski", "de Bribir", "Grobnički" i "Hreljinski".

_____________________________________
29 Potknežin je bio vlastelinov zamjenik, a često se u dokumentima spominje i pod imenom dvornik, a kaštelan ili porkulab je vlastelinski službenik, odnosno upravitelj tvrđave.

Enver Ljubović
profesor na Gimnaziji u Senju

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Ornament-1.gif)
   

Vinodol je naseljen još u kameno doba, a u 2. stoljeću prije Krista Rimljani mu daju ime Vallis vineariae i kroz njega grade cestu prema Dalmaciji i utvrdu Badanj. Dolaskom Hrvata Vinodol dobiva današnje ime, a vinova loza, posebno autohtona sorta žlahtina, uzgaja se sve do danas. Knezovi Frankopani i Zrinski ostavili su kroz mnogostoljetnu vladavinu dubok trag u povijesti Hrvatske, a posebno Vinodola, gradeći mnogobrojne utvrde, crkve i samostane. Frankopani su na području nekadašnje Vinodolske knežije izgradili devet kaštela, čiji su predstavnici bili potpisnici Vinodolskog zakonika iz 1288. godine. Na području današnjeg Vinodola nalaze se tri od devet kaštela - Bribir, Grižane i Drivenik, i još jedan iz antičkih vremena – Badanj. U našem kraju, u tadašnjem sjedištu crkvene vlasti, sastavljen je Vinodolski zakonik, a potpisnici su bili i tadašnji gradovi Bribir, Grižane i Drivenik. Vinodolski zakonik napisan je na glagoljici i, nakon ruske Pravde, najstariji je europski pravni dokument.

(http://cro-eu.com/uploader/uploader/Drivnik stari frankopanski grad.jpg)
Drivnik stari frankopanski grad


CRO-eu.com | Powered by SMF 1.1.21. © 2005, Simple Machines. All Rights Reserved.